لطفا منتظر بمانید....

ورود با حساب کاربری

عضویت در بیمه پارسیان امین

سوالات مربوط به بیمه اتومبیل

سوالات مربوط به بیمه اتومبیل

درصورتیکه بیمه نامه فردی از شرکت دیگری باشد و گم شده باشد و در سال جدید بخواهد بیمه نامه جدید خود را از بیمه ایران دریافت کند آیا از تخفیفات سال قبل برخوردار است ؟

بله ، بعد از مراجعه به شعب بیمه ایران ، شرکت نامه ای به شرکت صادر کننده بیمه نامه سال قبل ارسال میکند و پس از دریافت استعلام خسارت بیمه نامه ، بیمه نامه جدید با تخفیفات سال قبل صادر میشود.

آیا هرفرد دیگری که با ماشین من رانندگی کند، تحت پوشش بیمه قرار خواهد گرفت؟ و آیا من در صورت رانندگی با اتومبیل دیگران همچنان بیمه ام؟

هر فردی که سوار براتومبیلتان باشد، تحت پوشش قرار دارد. زیرا شما اتومبیل را بیمه می کنید. دریک حادثه یا تصادف شدید، پوشش و حمایت بیمه ای در ابتدای امرتوسط بیمه نامه مالک ماشین خواهد بود

اشتراک گذاری