لطفا منتظر بمانید....

ورود با حساب کاربری

عضویت در بیمه پارسیان امین

بیمه ازدست دادن گواهی خلبانان

بیمه ازدست دادن گواهی خلبانان

اهداف بیمه نامه

جبران منافع آتی از دست رفته خلبانان ،کمک خلبانان و مهندسین پرواز را پوشش می دهد.

مخاطبین

کلیه خلبانان، کمک خلبانان و مهندسین پرواز به این بیمه نامه نیاز دارند.

خسارات تحت پوشش

تامین خسارات منافع مالی وارد به خلبانان، کمک خلبانان و مهندسین پرواز در صورت ازدست دادن گواهینامه پروازی بطور دائم یا موقت.


اشتراک گذاری