لطفا منتظر بمانید....

ورود با حساب کاربری

عضویت در بیمه پارسیان امین

مسئولیت رایانه

مسئولیت رایانه

اهداف بیمه نامه

قابل توجه کلیه دارندگان رایانه های شخصی و اداری ، واحدهای صنفی و تجاری ، کارخانجات و فروشگاههای عرضه کننده رایانه و ادارات دولتی، بیمه ایران با ارائه بیمه نامه رایانه کلیه خسارتهای فیزیکی وارد به رایانه ناشی از آتش سوزی ، انفجار ، سیل ، طوفان ، زلزله ، نشست و رانش زمین ، سقوط از بلندی ، برخورد جسم خارجی ، نفوذ مایعات به داخل اجزاء حمل و جابجایی در محل مورد بیمه ، نوسانات جریان الکتریسیته ، سرقت با شکست حرز را حداکثر تا ارزش رایانه تحت پوشش قرار می دهد .

دارندگان محترم رایانه می توانند با مراجعه به هر یک از نمایندگیها و شعب بیمه ایران در سراسر کشور و با ارائه فاکتور خرید ضمن پرداخت یک درصد ارزش رایانه بعنوان حق بیمه ، آنرا بمدت یکسال نزد بیمه ایران بیمه نمایند . ضمنا برای کسانی که تعداد قابل توجهی رایانه در اختیار دارند ، به ازای هر 50 دستگاه رایانه 10% ،51 الی 100 دستگاه 15% و برای 101 دستگاه به بالا 20% تخفیف در حق بیمه اعمال می گردد .

همچنین برای شرکتها ، بانکها و ادارات ، طی یک فقره بیمه نامه ، تمامی رایانه ها بصورت گروهی با ذکر مشخصات در لیست ضمیمه تحت پوشش بیمه ای قرار می گیرد .

مخاطبین

کلیه دارندگان رایانه های شخصی و اداری ، واحدهای صنفی و تجاری ، کارخانجات و فروشگاههای عرضه کننده رایانه و ادارات دولتی به این بیمه نامه نیاز دارند.

خسارات تحت پوشش

با توجه به شرایط مندرج در بیمه نامه ممکن است خطرات در یکی از سطوح ذیل مورد پوشش قرار گیرد:

•    خسارت مالی

شرایط عمومی

•    ماده 1 – اساس قرارداد

این بیمه‌نامه بر اساس قانون بیمه مصوب سال 1316 و مصوبات شورای عالی بیمه و آیین نامه‌های مربوط صادر گردیده است و مورد توافق طرفین می‌باشد و در موارد سکوت و اجمال قانون و مقررات فوق حاکم خواهد بود.

•    ماده 2- تعهدات بیمه‌گر

o    بیمه‌گر متعهد است خسارات وارد به مورد بیمه ناشی از خطرهای بیمه شده را معادل ارزش تعویضی اقلام بیمه شده پس از کسر میزان استهلاک و فرانشیز مقرر جبران و یا هزینه تعمیر آن را پرداخت نماید.

o    در صورتی که مبلغ مورد بیمه کمتر از قیمت واقعی بیمه شده باشد خسارت به نسبت مبلغ بیمه شده به ارزش واقعی محاسبه و پرداخت خواهد شد (ماده 10 قانون بیمه)

•    ماده 3- وظایف بیمه‌گذار

پرداخت خسارت توسط بیمه‌گر منوط به رعایت وظایف و تعهدات زیر توسط بیمه‌گذار می‌باشد:

o    پرداخت حق بیمه

o    برای جلوگیری از وقوع خسارت احتیاطهای لازم را در جهت حفظ و مراقبت از مورد بیمه به عمل آورد.

o    هرگونه خسارت ناشی از خطرهای موضوع بیمه را ظرف مدت 5 روز از تاریخ وقوع حادثه به بیمه‌گر اطلاع دهد.

o    ضمن حفظ و عدم ایجاد تغییرات در صحنه حادثه، همکاری و معاضدت لازم را با کارشناس بیمه‌گر در رسیدگی و ارزیابی خسارت به عمل آورد.

o    در صورت سرقت مورد بیمه مراتب را بلافاصله به اطلاع مراجع انتظامی ذیصلاح رسانیده و ضمن همکاری با مراجع یاد شده برای دستیگری سارق و کشف اموال مسروقه گزارش حادثه تهیه شده را به بیمه‌گر ارائه نماید.

•    ماده 4- سایر شرایط بیمه‌نامه

o    خسارتهای ناشی از موارد زیر در تعهد بیمه‌گر نمی‌باشد:واکنشهای هسته‌ای و تشعشعات رادیواکتیویته، عمد و تقلب و تدلیس بیمه‌گذار، استهلاک، فرسودگی، ساییدگی و هزینه تعمیری که مربوط به استفاده معمولی از مورد بیمه باشد مانند قطعات تعویضی و مصرفی، زیانها و مسئولیتهای تبعی، عیوب ظاهری مانند خراشیدگی، خسارتهای نرم افزاری و هرگونه خسارتی که منشاء آن به غیر از خطرات مندرج در شرایط خصوصی بیمه‌نامه باشد.

جنگ، جنگ داخلی، آشوب و بلوا، اعتصاب، قیام، انقلاب، کودتا، اغتشاشات داخلی یا اقدامهای احتیاطی مقامهای نظامی و انتظامی .

مورد بیمه فقط در نشانی مندرج در بیمه‌نامه دارای پوشش است و تغییر محل با موافقیت کتبی بیمه‌گر و صدور الحاقی مقدور می‌باشد.

o    بیمه مضاعف: در صورتی که تمام یا قسمتی از مورد یا موارد بیمه به موجب بیمه‌نامه دیگری نزد این شرکت یا هر شرکت بیمه دیگری برای همان خطر و مدت بیمه شده باشد مسئولیت بیمه‌گر فقط نسبت به قسمتی خواهد بود که به وسیله بیمه‌نامه مقدم تامین نشده است.

o    حق جاشینی: در مواقع سرقت و یا ایجاد خسارت ناشی از تقصیر شخص یا اشخاص ثالث بیمه‌گر به محض پرداخت خسارت به بیمه‌گذار جانشین وی تلقی می‌گردد و محق است نسبت به استیفای قوق خود از سارق و یا شخص و یا اشخاص مقصر حادثه اقدام نماید.

فسخ: بیمه‌گر و بیمه‌گذار می‌توانند با اعلام کتبی نسبت به فسخ قرارداد بیمه اقدام نمایند. در صورت فسخ بیمه‌نامه از طرف بیمه‌گر ظرف مدت هفت روز حق بیمه مدت باقیمانده به صورت روز شمار برگشت می‌شود و در صورت فسخ از طرف بیمه‌گذار حق بیمه طبق تعرفه کوتاه مدت محاسبه می‌شود.

o    مرور زمان: مرور زمان دعاوی مربوط به این بیمه‌نامه و سال از تاریخ وقوع حادثه منشاء دعوی می‌باشد.


اشتراک گذاری