لطفا منتظر بمانید....

ورود با حساب کاربری

عضویت در بیمه پارسیان امین

سوالات عمومی

سوالات عمومی

بیمه تمام خطر پیمانکاری چه مواردی را تحت پوشش قرار میدهد؟ استثنائات آن چیستالحاقیه (Endorsement)چیست؟

نوشته ای است که به بیمه نامه ضمیمه می شود و جزو جدایی ناپذیر آن به حساب می آید. در واقع تغییراتی که بعدا در بیمه نامه به وجود می آید، معمولا از طریق صدور الحاقیه انجام می پذیرد

بیمه جایگزینی کهنه با نو را توضیح دهید

چون جاده در حال احداث است، باید از بیمه تمام خطر مهندسی استفاده نمود. بطور کلی کلیه پروژه های بخش ساختمان مانند راهسازی، ساختماناین پوشش برای مواردی است که شیء صدمه دیده با شیء نو جایگزین شود و بیمه گر هزینه استهلاک و استفاده از شیء کهنه را از خسارت پرداختی کسر نکند

برای فسخ بیمه‌نامه چگونه عمل می‌شود؟ چند درصد پول بر می‌گردد؟ مالیات هم عودت داده می‌شود؟

برخی از بیمه‌نامه ها امکان فسخ و ابطال ندارند. ولی در مواردی که امکان فسخ باشد اگر درخواست فسخ از سوی بیمه‌گذار باشد بیمه‌نامه بصورت کوتاه مدت محاسبه شده و اگر فسخ از سوی بیمه‌گر باشد حق بیمه بصورت روز شمار محاسبه خواهد شد. ضمنا مالیات نیز برگشت داده خواهد شد.

منظور از استثنائات (Exclusions) بیمه نامه چیست؟

بیمه تمام خطر نصب تأمین بیمه‌ وسیعی در اختیار بیمه‌گذار قرار می‌دهد و تقریباً هرگونه خسارت ناگهانی و پیش‌بینی نشده را جبران می‌کند؛ مگروقایعی که مشمول بیمه نمی شوند یا از تعهد بیمه گر خارج اند در اصطلاح بیمه استثنائات بیمه ای نامیده می شوند.

منظور از كم بيمه گي و اعمال قاعده نسبي سرمايه در محاسبات چيست

طبق ماده 10 قانون بيمه، در صورتيكه مالي كمتر از ارزش واقعي بيمه شده باشد خسارت وارده به نسبت كم بيمه گي مذكور كاهش خواهد يافت

مفهوم ارزش روز چيست؟

ارزش روز به معني ارزش نوي مورد بيمه در روز حادثه پس از كسر استهلاك ميباشد

سه خطری که در اغلب بیمه‌های اموال استثنا هستند کدامند؟

استثناها در واقع خطراتی هستند که خسارت ناشی از آنها جزو تعهد بیمه‌گر نیست. در اغلب بیمه‌های اموال، سه‌خطر استثنا شده است:
-
خطر جنگ -
خطر انرژی هسته‌ای و مواد رادیواکتیو -
خطر برخورد امواج صوتی هواپیما‌هائی که با سرعتی فراتر از صوت پرواز می‌کنند

ذخایر فنی و اندوخته‌های قانونی که شرکت بیمه موظف به محاسبه و نگهداری آن‌ها است چیست؟

تامين اجتماعي صرفا پوشش دهنده هزينه هاي درماني و از كارافتادگي و همچنين در صورت فوت بيمه شده، پرداخت مستمري به خانواده مي باشد و هيچخیر. زیرا خطرهای قابل بیمه شدن در مورد ساختمانهای تکمیل شده، وسیع تر از آتش سوزی است. مثلاً خطرهای طبیعی ناشی از وضعیت جغرافیایی محل در بیمه نامه های ریسک تکمیل شده ساختمانی مورد پوشش میباشند اما در بیمه آتش سوزی این ریسکها به صورت خطر اضافی بیمه می شوند و در واقع جزء اصلی بیمه نامه نیستند.

آیا کارگری که در یک پروژه ساختمانی فعالیت میکند و دچار سانحه شود، با تحت پوشش نبودن وی در تامین اجتماعی میتواند از کار افتادگی از کارفرما بگیرد ، و در صورت اینکه کارفرما دارای کلوز "مطالبات تامین اجتماعی تا سقف معین" باشد به چه صورت میتواند استفاده کند که متضرر نشود ؟

ایفای تعهد بیمه گر یعنی پرداخت خسارت، موکول به تحقق خطر بیمه شده در آینده و در زمان اعتبار قرارداد بیمه است که هم تاریخ وقوع مشخص نیست و هم میزان خسارتی که بیمه‌گر باید بپردازد و در بیمه عمر نیز بیمه‌گر تعهد خود را پس از مدت نسبتاً طولانی ایفا می‌کند. همچنین در برخی از رشته‌ها نظیر بیمه مسئولیت، بیمه‌گر پس از رسیدگی به پرونده مسئول حادثه، در مراجع قضائی تعهد خود را ایفا می‌کند. بدین‌ترتیب بیمه‌گر باید همیشه مبالغی در اختیار داشته باشد که متعلق به بیمه‌گذاران است و مربوط به تعهدات آینده بیمه‌گر. این مبالغ را ذخایر فنی می‌نامند. بیمه‌گر در پایان سال مالی هنگام بستن حساب‌ها، ذخایر فنی را محاسبه و نگهداری می‌کند.
شرکت‌های بیمه موظفند علاوه بر ذخایر فنی ذخایر دیگری به‌نام اندوخته‌های قانونی نگه دارند. اندوخته‌های قانونی قسمتی از سود ویژه شرکت‌ است که طبق مقررات باید نگهداری شود. اندوخته‌های قانونی تا میزان معینی اجباری است و پس از رسیدن به درصدی از سرمایه شرکت اختیاری می‌شود. انواع ذخایر فنی عبارتند از:

الف - ذخیره حق بیمه یا همان حق بیمه عاید نشده
ب - ذخیره خسارت‌های معوق پ - ذخیره خسارت‌های واقع شده ولی اعلام نشده ذخیره ریاضی (مخصوص بیمه های عمر(
ث - ذخیره مشارکت در منافع

بیمه‌گران ذخیره‌ای به‌نام ذخیره خسارت‌های واقع‌شده ولی اعلام نشده را برآورد و نگهداری می‌کنند. بیمه‌گذار در چه مواردی ممکن است خسارت واقع شده را به‌موقع به بیمه‌گر اعلام نکند؟


بیمه‌گذار به‌دلائل زیر ممکن است خسارت واقع شده را به‌موقع به بیمه‌گر اعلام نکند الف - خسارت در روزهای پایانی سال اتفاق افتاده و بیمه‌گذار فرصت نکرده است تا به بیمه‌گر اعلام کند.
ب - بیمه‌گذار، از تحت پوشش بیمه‌ای بودن خسارت اطمینان ندارد.
پ - بیمه‌گذار از تحقق خطر منجر به خسارت بی‌خبر است.
ت - بیمه‌گذار قادر نیست که به بیمه‌گر اطلاع بدهد.

ذخیره ریاضی چه مزایائی برای بیمه‌گذار دارد؟

بیمه‌گذار با وجود ذخیره ریاضی می‌تواند:

الف - بیمه‌نامه عمر خود را بازخرید کند
ب - اگر قادر به پرداخت حق بیمه نیست آ‌ن‌را به سرمایه مخفف تبدیل کند
پ - از محل ذخیره ریاضی وام بگیرد

اگر شخصی‌ بر اثر تصادف‌ با وسیله‌ نقلیه‌ بدون ‌بیمه‌ نامه‌، مصدوم‌ یا فوت‌ شود یا اینکه‌ راننده‌ بعد از تصادف‌، صحنه‌ حادثه‌ را ترک‌ کند، آیا او یا بازماندگانش‌می‌توانند هزینه‌ یا غرامتی‌ دریافت‌ کنند؟

بله‌. صندوق‌ مستقلی‌ به‌نام‌ صندوق‌ تأمین‌خسارت‌های ‌بدنی‌ در بیمه‌ مرکزی‌ ایران‌ وجود دارد که ‌وظیفه‌اش ‌پرداخت‌ غرامت‌ و هزینه‌ به‌ اشخاص‌ ثالثی‌ است ‌که‌ به‌علت ‌بیمه‌ نبودن‌ وسیله‌ نقلیه‌ یا فرار کردن‌ یا ناشناخته ‌ماندن‌ مسئول‌ حادثه‌، نمی‌توانند خسارت‌ خود را از شرکت‌های ‌بیمه‌ دریافت‌ کنند.

شرکت بیمه به چه نحو خسارت پرداختی را محاسبه می‌کند؟

خسارت قابل پرداخت توسط بیمه‌گر عبارت است از تفاوت قیمت‌ مال بیمه شده بلافاصله قبل از وقوع حادثه با قیمت باقی‌مانده آن، بلافاصله بعد از حادثه. خسارت وارده به پول نقد پرداخت خواهد شد مگر این‌که حق تعمیر و تعویض را بیمه‌گر تعهد کرده باشد که در آن صورت باید طی مدتی این تعمیر و تعویض انجام شود که در مدتی کمتر از آن ممکن نیست.

در صورتی‌که ‌بیمه‌گذار اطلاعات‌ نادرست‌ و اشتباه ‌ارائه‌ کند چگونه‌ عمل‌می‌شود

اگر ارائه‌ اطلاعات ‌نادرست‌ عمدی‌باشد، بیمه‌نامه‌ باطل‌ است‌ و خسارت‌پرداخت‌ نمی‌شود وحق‌ بیمه‌های‌ دریافتی‌ نیز قابل‌ استرداد نیست‌. در صورت‌غیرعمدی‌ بودن‌، خسارت‌ به‌ نسبت‌ حق‌بیمه‌ دریافتی‌ به‌حق‌ بیمه‌ واقعی‌ پرداخت‌ می‌شود

بیمه‌گذار چقدر فرصت‌ دارد تا وقوع‌حادثه‌ منجربه‌ خسارت‌ را به‌ اطلاع‌ بیمه‌گربرساند؟

تاپنج‌ روز ازتاریخ ‌اطلاع‌ خود از وقوع ‌حادثه، قبل ‌از اینکه ‌آثارحادثه‌ از میان‌ برود و بیمه‌گر بتواندکارشناس‌ خود را برای ‌ارزیابی‌ خسارت‌ و میزان‌ تعهد خود اعزام‌ کند.

آیا می‌توان بیمه را بدون نام صادر کرد؟

بله، فقط در یک رشته یعنی بیمه حمل و نقل بیمه‌نامه را می‌توان حامل صادر کرد. در حمل و نقل به ‌ویژه حمل و نقل دریایی، کالا قبل از رسیدن به مقصد، ممکن است چند بار با مبادله اسناد و مدارک معامله شود. به همین دلیل، بیمه‌گر مجاز شده که بیمه‌نامه حامل صادر کند. آخرین خریدار که بیمه‌نامه را به همراه سایر اسناد تجاری (فاکتور، گواهی مبدأ و بارنامه) در اختیار دارد ذینفع قرارداد است و می‌‌تواند خسارت را دریافت کند.

در صورتی که حق بیمه در موعد مقرر پرداخت نشود چه عواقبی برای بیمه‌گذار دارد؟

در صورت صدور بیمه نامه به صورت نقدی اگر بیمه‌گذار حق بیمه را در موعد مقرر پرداخت نکند یعنی تعهد خود را انجام نداده است، بنابراین بیمه‌گر هم تعهدی برای پرداخت خسارت نخواهد داشت. در صورتی که بیمه نامه به صورت قسطی صادر شده باشد و بیمه‌گذار بخشی از حق بیمه را پرداخته و بقیه را نپرداخته باشد، یعنی ناقص تعهد خود را انجام داده، بنابراین بیمه‌گر هم مقابله به مثل می‌کند و به همان نسبت خسارت بیمه‌گذار را می‌پردازد

بیمه‌گذار برای جلوگیری از توسعه خسارت چه وظیفه‌ای دارد؟

بیمه‌گذار باید برای جلوگیری از خسارت مراقبتی را که عادتاً هر کسی از مال خود می‌نماید نسبت به موضوع بیمه نیز بنماید. در صورت نزدیک شدن حادثه یا وقوع آن نیز باید اقداماتی را که برای جلوگیری از سرایت و توسعه خسارت لازم است به عمل آورد. مخارجی که بیمه‌گذار برای جلوگیری از توسعه خسارت می‌نماید بر فرض هم که منتج به نتیجه نشود به‌عهده بیمه‌گر خواهد بود.

بیمه‌گذار در صورت تشدید خطر چه وظیفه‌ای دارد؟

بیمه شخص ثالث وسیله نقلیه باید بتواند در هر زمان در بخش “خسارت بدنی” حداقل، دیه یک فرد مسلمان در ماههای حرام و در بخش “خسارت مالی” حداقل،تشدید خطر به دو صورت امکان‌پذیر است: الف - اگر تشدید خطر در نتیجه عمل خود بیمه‌گذار باشد، برای مثال، مورد استفاده بیمه شده را تغییر دهد، مثلا منزل مسکونی را به واحد تولیدی تبدیل کند. در این صورت تا حد امکان باید قبل از تغییر و تشدید خطر موضوع را به اطلاع بیمه‌گر برساند تا بیمه‌گر با صدورالحاقیه و دریافت حق بیمه اضافی (اگر تعلق بگیرد) مراتب را تأیید کند. اگر قبل از تغییر، چنین کاری امکان‌پذیری نباشد باید بلافاصله پس از تشدید خطر به بیمه‌گر اطلاع داده شود. ب - اگر تشدید خطر در نتیجه عمل بیمه‌گذار نباشد بلکه در نتیجه عمل شخص ثالث باشد تا هنگامی که بیمه‌گذار از آن خبردار نشود وظیفه‌ای ندارد. برای مثال یکی از همسایگان پارکینگ خود را به تعمیرگاه اتومبیل تبدیل کرده. ولی بیمه‌گذار باید ظرف ۱۰ روز از تاریخ اطلاع مراتب را به اطلاع بیمه‌گر برساند. این ۱۰ روز نیز از دستورهای آمرانه قانون‌گذار است و نمی‌‌توان آن را کاهش داد.

بیمه‌گذار در صورت وقوع حادثه چه وظیفه‌ای دارد؟

بیمه‌گذار باید در صورت وقوع حادثه در اولین زمان و نهایتا ظرف ۵ روز از تاریخ وقوع حادثه بیمه‌گر را مطلع سازد وگرنه بیمه‌گر مسئول نخواهد بود مگر این‌که بیمه‌گذار ثابت کند که به واسطه حوادثی که خارج از اختیار او بوده است اطلاع به بیمه‌گر در مدت مقرر ۵ روز برای او مقدور نبوده است. بیمه‌گذار باید به هر طریق ممکن نظیر نامه کتبی، مراجعه حضوری و تکمیل فرم اعلام خسارت، تلکس، فاکس، تلفن و تلگراف وقوع حادثه را به بیمه‌گر اطلاع دهد و اگر به طریقی جز اعلام کتبی خبر داد بعداً با مراجعه، کتباً نیز آن را تأیید کند. دلیل اجبار بیمه‌گذار به اعلام وقوع حادثه منجر به خسارت مورد تعهد بیمه‌گر این است که قبل از محو آثار و علائم خسارت بیمه‌گر بتواند با اعزام کارشناس خسارت، میزان و علت وقوع خسارت را بررسی کند.

مفهوم فرانشیز چیسـت؟

فرانشیز، سهم بیمه شده یا بیمه گذار از خسارت است که میزان آن در شرایط خصوصی بیمه نامه تعیین میشود.

نقص عضو و از کارافتادگی دائم کلی شامل چه مواردی است و غرامت آنها به چه میزانی است؟

در بیمه نامه مسئولیت، در واقع خسارات ناشی از مسئولیت بیمه گذار بیمه شده است. بنابراین خسارت وارد به خودش قابل پرداخت نیست. مثل بیمه شخص بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مکلف است “مصدومان ناشی از حوادث رانندگی را بدون دریافت وجه پذیرشکلیه موارد زیر نقص عضو و از کارافتادگی دائم کلی محسوب میشود و غرامت این موارد معادل صددرصد سرمایه بیمه شده خواهد بود. - نابینایی کامل و دائم هر دو چشم - از کارافتادگی دائم و کامل یا قطع دو دست، حداقل از مچ - از کارافتادگی دائم و کامل یا قطع دو پا، حداقل از مچ - از کارافتادگی دائم و کامل یا قطع یک دست و یک پا، حداقل از مچ - از دست دادن هر دو پنجه ها - قطع کامل نخاع - ناشنوایی کامل و دائم هر دو گوش - برداشتن فک پایین

اشتراک گذاری