لطفا منتظر بمانید....

ورود با حساب کاربری

عضویت در بیمه پارسیان امین

سوالات مربوط به بیمه آتشسوزی

سوالات مربوط به بیمه آتشسوزی

خطرهای اصلی در بیمه های آتش سوزی شامل چه پوشش هایی می باشد؟

بازیافت :آن قسمت از موجودی کالا یا ماشین آلات و لوازم که از حادثه سالم مانده و یا قابل استفاده در جاهای دیگری می باشد را کالای قابلخیر، سرقتآتش سوزی (به شرطی که همراه با شعله بوده و توسعه و گسترش یابد)، صاعقه مستقیم، انفجار

آیا امکان خریداری بیمه نامه فقط برای پوشش زلزله وجود دارد؟

بازیافت :آن قسمت از موجودی کالا یا ماشین آلات و لوازم که از حادثه سالم مانده و یا قابل استفاده در جاهای دیگری می باشد را کالای قابلخیر، سرقتاز آنجائیکه پوشش زلزله جزء خطرات اضافی در بیمه نامه های آتش سوزی محسوب می گردد، لذا به تفکیک از خطرات اصلی قابل ارائه نمی باشد.

آیا پوشش خطرات اضافی ( تبعی) بدون داشتن پوشش خطرات اصلی میسر است ؟

پوشش هر یک از خطرات اضافی ( تبعی ) منوط به داشتن پوشش خطرات اصلی می باشد

چنانچه محلی دارای بیمه نامه آتش سوزی باشد و بعد از حادثه به دلیل سهولت دسترسی به محل، از مورد بیمه سرقت صورت پذیرد، این خسارت در تعهد بیمه گر می باشد؟

بازیافت :آن قسمت از موجودی کالا یا ماشین آلات و لوازم که از حادثه سالم مانده و یا قابل استفاده در جاهای دیگری می باشد را کالای قابلخیر، سرقت پس از حادثه از شمول تعهدات بیمه گر خارج بوده و فقط آن دسته از خساراتی که در اثر وقوع خطرات تحت پوشش بیمه نامه ایجاد می گردد، قابل جبران است.

در صورتیکه نشانی محل مورد بیمه تغییر یابد، آیا خسارات وارد به محل جدید در تعهدات بیمه گر می باشد؟

در صورتیکه تغییر نشانی به بیمه گر اطلاع رسانی گردیده و الحاقیه مربوطه نیز صادر شده باشد، تعهدات بیمه نامه نسبت به محل قبلی به نشانی جدید منتقل شده و خسارات احتمالی با درنظر گرفتن خطرات تحت پوشش و تعهدات بیمه نامه قابل جبران است. در صورتی که بیمه گر از تغییر نشانی محل مورد بیمه بی اطلاع باشد هیچگونه خسارتی در تعهد وی نمی باشد.

آیا امکان صدور بیمه نامه آتش سوزی برای مدت کمتر یا بیشتر از یکسال نیز وجود دارد؟

بله، در بیمه نامه های با مدت کمتر از یکسال حق بیمه با در نظر گرفتن تعرفه کوتاه مدت محاسبه می گردد نه به صورت روز شمار و در بیمه نامه های با مدت بیش از یکسال حق بیمه به صورت روزشمار محاسبه و دریافت میگردد.

بخشی از خسارت وارده به بیمه گذار را هزینه تخلیه ضایعات تشکیل می دهد. تکلیف این خسارت چیست؟

در صورت درخواست بیمه گذار، پوشش هزینه پاکسازی و برداشت ضایعات تا سقف سرمایه معینی که در بیمه نامه درج می گردد، قابل ارائه می باشد.

چنانچه افتادن آتش سیگار یا کبریت باعث سوختگی فرش یا موکت گردد، به فرض اینکه این اقلام جزء موارد بیمه باشند، آیا این خسارت در تعهد بیمه نامه آتش سوزی می باشد؟

خیر. منظور از آتش سوزی، آتشی است که از یک منبع حرارتی کنترل ناپذیر سرچشمه گرفته و یا منبع حرارتی کنترل شده ای را ترک نماید . همچنین لازم است همراه با شعله بوده و با نیروی حرارتی خود توسعه و گسترش یابد.

در مکان هایی مانند انبارها که میزان موجودی ثابت نبوده و دائم در حال تغییر است، چگونه می توان این تغییرات سرمایه را پوشش داد؟

بازیافت :آن قسمت از موجودی کالا یا ماشین آلات و لوازم که از حادثه سالم مانده و یا قابل استفاده در جاهای دیگری می باشد را کالای قابل بازیافتبرای مکان هایی از این قبیل می توان موجودی ها را براساس شرایط اظهارنامه ای (شناور) بیمه نمود. در این صورت بیمه گذار در پایان هر ماه میزان موجودی ماه قبل را کتباً به بیمه گر اعلام می نماید. در صورت افزایش سرمایه، الحاقیه اضافی صادر و حق بیمه مربوطه نیز از بیمه گذار دریافت می گردد. ولی در صورت کاهش سرمایه موجودی، اظهارنامه در پرونده بایگانی شده و در پایان دوره معدل گیری شده و طبق ضوابط عمل می گردد.

آیا خسارت وارد به موتورها و ماشین های برقی که به علت اتصالات و اثرات ناشی از جریان برق باشد، تحت پوشش بیمه نامه آتش سوزی قرار می گیرد؟

بازیافت :آن قسمت از موجودی کالا یا ماشین آلات و لوازم که از حادثه سالم مانده و یا قابل استفاده در جاهای دیگری می باشد را کالای قابل بازیافت براساس ماده 32 شرایط عمومی بیمه نامه های آتش سوزی خسارت وارده به موتورها و ماشين هاي برقي در نتيجه اتفاقات زير كه در داخل موتورها و ماشین های مزبور بوقوع بپیوندد، به هر علت تحت پوشش بیمه نامه آتش سوزی نمی باشد : اتصالات و اثرات ناشي از جريان برق پاره شده هادي، جرقه زدن، امواج برقي ناشي از اين اتفاقات، بار زياد و يا عدم كفايت عايق بندي . لكن خساراتي كه در نتيجه اتفاقات مذكور در ساير قسمت هاي مورد بيمه بروز نمايد، تحت پوشش خواهد بود .

اگر در طول مدت اعتبار بیمه نامه آتش سوزی تغییراتی نظیر افزایش یا کاهش سرمایه ایجاد گردد، چه اقدامی می بایست صورت گیرد؟

بازیافت :آن قسمت از موجودی کالا یا ماشین آلات و لوازم که از حادثه سالم مانده و یا قابل استفاده در جاهای دیگری می باشد را کالای قابل بازیافتبیمه گذار موظف است هرگونه تغییرات طی دوره را کتباً به بیمه گر اعلام نماید. بیمه گر پس از دریافت نامه بیمه گذار با صدور الحاقیه تغییرات مورد نظر را در بیمه نامه مربوطه لحاظ می نماید.

در صورتیکه سند محلی به نام دو نفر باشد، آیا در صورت بروز خسارت احتمالی، هر دو می توانند از تعهدات بیمه نامه استفاده نمایند یا خیر؟

بازیافت :آن قسمت از موجودی کالا یا ماشین آلات و لوازم که از حادثه سالم مانده و یا قابل استفاده در جاهای دیگری می باشد را کالای قابل بازیافتمورد فوق می بایست در زمان صدور بیمه نامه به بیمه گر اعلام گردد تا نام و میزان سهم آنان از اموال مورد بیمه در بیمه نامه صادره مشخص شود. در اینصورت در صورت بروز خسارت به نسبت سهم هر کدام، مبلغ خسارت محاسبه و در وجه ایشان پرداخت می گردد.

منظور از بازیافت و استهلاک چیست؟

بازیافت :آن قسمت از موجودی کالا یا ماشین آلات و لوازم که از حادثه سالم مانده و یا قابل استفاده در جاهای دیگری می باشد را کالای قابل بازیافت می گوییم که ارزش آن توسط کارشناس خسارت ارزیابی شده و از مبلغ خسارت قابل پرداخت کسر می گردد. استهلاک: اموال و اشیاء براثر کارکرد و استفاده از آنها به مرور زمان کهنه گشته و کیفیت اولیه خود را از دست می دهند. معمولاً هر شیء دارای عمر مفیدی می باشد . کارشناس ارزیاب خسارت میبایست با توجه به نوع کاربری و میزان استفاده و بسته به درصد کهنگی اموال نسبت به تعیین استهلاک اقدام نماید . کلیه کالاها و اموال مصرفی اعم از ساختمان، ماشین آلات، اثاثیه و لوازم مصرفی مشمول استهلاک می باشند . فلسفه وجودی استهلاک در بیمه اموال اصل غرامتی بودن آن می باشد، بدین معنی که بیمه گذار نباید در وضعیت بهتری نسبت به قبل از حادثه قرار بگیرد.

اگر طرحی را خریداری کرده باشیم که ارزش ساختمان کمتر از ارزش واقعی ساختمان باشد خسارت به چه صورت پرداخت می شود ؟

خسارت به نسبت سقف تعهد بیمه نامه پرداخت می شود نه بر اساس ارزش واقعی ساختمان.

آیا ترکیدگی لوله آب جز تعهدات بیمه نامه اتش سوزی می‌باشد ؟

بستگی به قرارد شما دارد چون ترکیدگی لوله جز پوشش های اضافی است و با پرداخت حق بیمه اضافی جزء تعهدات بیمه نامه می‌باشد.

در آتش سوزی خسارت ناشی از کدام حریق پرداخت می‌شود؟

آتشی که همراه با دود ، نور و حرارت باشد . ناخواسته از کنترل خارج شده و غیر قابل کنترل باشد.

درصورت بروز آتش سوزی چه اقداماتی لازم است -
باید سوخت را از حریق جدا شود -
قبل از بازرسی کارشناسان صحنه حادثه پاکسازی نشود - اطلاع رسانی به شرکت بیمه و تشکیل پرنده و اعزام کارشناس به محل

منظور از ارزش جایگزینی در بیمه‌های آتش سوزی چیست؟

این بیمه‌نامه بیشتر توسط واحدهای صنعتی و و تولیدی خریداری می‌شود. به دلیل شرایط اقتصادی و افزایش قیمتها و استهلاک، اموال معمولا ارزش خود را از دست می‌دهند. حال اگر بیمه‌گذار اموال خود را به قیمت روز بیمه کند وخسارتی به اموال وارد شود، امکان خرید تجهیزات و ماشین‌آلات و ساخت مجدد ساختمان ودر نهایت تجدید فعالیت اقتصادی مشکل خواهد بود. بنا براین بیمه‌گذار اموال خود را به قیمت نو یا جایگزینی بیمه می‌کند. به عنوان مثال ساختمان یک واحد تولیدی اکنون متری 2.000.000ریال ارزش دارد ولی اگر خسارت ببیند باید متری 4.000.000 ریال هزینه بازسازی نماید. بنابراین اموال خو د را بصورت ارزش جایگزینی بیمه می‌کند یعنی متری 4.000.000 ریال. ضمنا در شرایط خصوصی نوشته می‌شود که اموال به قیمت جایگزینی بیمه شده است.

در آتش‌سوزی تالار پذیرایی، اگر صدمه ای به مهمانان وارد می‌شود، آیا با بیمه آتش‌سوزی قابل جبران است؟ یا باید از بیمه مسئولیت استفاده شود؟

در بیمه آتش‌سوزی فقط اموال بیمه می‌شوند و خسارت وارد به افراد تحت پوشش نخواهد بود. برای پوشش خطراتی که افراد را تهدید می‌کند بیمه‌گذار می‌تواند مسئو لیت ناشی از آتش‌سوزی و یا بیمه‌نامه مسئولیت واحد‌های اقامتی و پذیرائی در قبال اشخاص ثالث را خریداری کند

در بیمه های آتش‌سوزی کاربری ساختمان در سند مهم است یا موضوع فعالیت؟

موضوع فعالیت مهمتر است و در بیمه‌نامه باید درج گردد

مستاجرین چگونه می‌توانند از طرح همگانی آتش‌سوزی استفاده کنند؟ آیا بیمه کردن اثاثیه یا ساختمان به تنهایی در این طرح‌ها ممکن است؟

مستاجر نسبت به ساختمان در اختیار خود مسئولیت داشته و می‌تواند ساختمان رانیز بیمه کند. ولی اگر مستاجر یا صاحب خانه بخواهد اثاثیه یا ساختمان را به تنهایی بیمه کند می‌تواند از بی مه‌های معمولی بیمه آتش‌سوزی استفاده نماید ولی در طرح‌های همگانی بستگی به شرایط طرح دارد

آیا داشتن کد پستی 10 رقمی و کد ملی در بیمه آتش‌سوزی الزامی است؟ در صورت نداشتن کدپستی 10 رقمی آیا می‌توان از کدپستی 5 رقمی استفاده کرد؟ بعضی مناطق به دلایلی از جمله نوساز بودن و... فاقد کدپستی 10 رقمی هستند. چه باید کرد؟

طبق دستور بیمه مرکزی در بیمه آتش‌سوزی دریافت کد‌پستی و کد‌ملی الزامی می‌باشد. در مواردی که بیمه‌گذار کد‌پستی ندارد باید از شماره تلفن ثابت محل مورد بیمه، شماره اشتراک آب یا برق و ... که نشان دهنده مکان محل مورد بیمه استفاده کرد.

اگر یک مغازه تحت پوشش بیمه آتش سوزی باشد و یک نفر از قصد آن مغازه را آتش بزند آیا بیمه خسارت وارده راپر داخت می کند؟

خیر. خسارت عمدی تحت پوشش نمی باشد

آيا پس از پرداخت خسارت، بيمه نامه داراي پوشش بيمه اي ميباشد؟ در صورت لزوم بيمه گذار چه اقدامي بايد انجام دهد ؟

در صورتيكه خسارت وارده بيش از 5% سرمايه بيمه شده باشد لازم است بيمه گذار نسبت به پوشش مجدد فوق اقدام نم ايد در غير اين صورت در بروز خسارات بعدي (طي همان بيمه نامه) سرمايه بيمه شده به ميزان خسارت پرداختي كاهش خواهد يافت

تفاوت خطر ضايعات ناشي از برف و باران و خطر سيل چيست ؟

تفاوت در نحوه وقوع آنها مي باشد. خطر ضايعات ناشي از برف و باران از ناحيه سقف و ديوارها (از بام ) باعث ايجاد خس ارت مي گردد وليكن خطر سيل در اثر جاري شدن آبهاي سطحي بوده و معمولا از سطوح پايين ساختمان خسارت ايجاد مي كند

چرا نفوذ آب باران از پنجره ها جزء ضايعات ناشي از برف و باران نمي باشد ؟

حدود خسارت قابل جبران در ارتباط با خطر مزبور عبارتست از خسارتهاي ناشي از باران و يا ذوب ب رف و تگرگ در محل مورد بيمه مشروط برآنكه آب از طريق بام يا در اثر گرفتگي لوله هاي فاضلاب يا لبريز شد ن آبرو شيرواني و يا ناودانها به محل مورد بيمه نفوذ كرده باشد. بنابراين خسارتهاي ناشي از نشت يا نفوذ آب از سق فهاي شيشه اي يا پنجره ها جز استثنئات بوده و خارج از تعهد بيمه گر مي باشد

نحوه بررسي خسارت ظروف تحت فشار صنعتي به چه صورت است؟

ظروف تحت فشار صنعتي ماشين آلاتي هستند كه با استفاده از فعل و انفعالات ناشي از عوامل نيروزا مانند بخار مرطوب و گازهاي تحت فشار عمل میکنند. لذا در صورتي خسارت اين ظروف قابل پرداخت است كه خطر مربوطه ر ا بيمه گذار اخذ نموده باشد. ضمناً‌ دفرمگي و تغيير شكل ظروف در زمره استثنائات بوده و اگر خسارت ب راساس دفرمگي بوجود آمده باشد در صورتي قابل پرداخت است كه بيمه گذار علاوه بر اخذ خطر انفجار ظ روف تحت فشار، پوشش دفرمگي ديگ را نیز خریداری کرده باشد

مدت زمان وقوع حادثه تا زمان پرداخت خسارت چند روز است ؟

معمولاً در خسارتهاي جزئي مثلاً آبديدگي از زمان اعلام خسارت بيمه گذار تا زمان پرداخت در صورت كامل بودن اسناد و مدارك لازم جهت تشكيل پرونده حداقل 2 هفته و حداكثر يكماه طول خواهد كشيد ولي پرونده هايي وجود دارند كه علاوه بر خسارت سنگين كارشناسان متعددی باید جهت بررسي خسارت اقدام نمایند كه هر ك دام بنا به ضرورت در رشته تخصصي خود پس از روزها استعلام و نيز بررسي دقيق گزارش خود را تهيه مي ن مايند و همچنين ممكن است كه حسابرس مالي نيز جهت تعيين ارزش روز مواضع آسيب ديده دعوت شده باشد كه در اينصورت نيز اخذ اسناد و مدارك مالي معتبر توسط حسابرس از بيمه گذار و رسيدگي آنها ممكن است حتي 2 ماه بطول انجامد. لذا در پرونده هاي به شرح فوق از زمان اعلام خسارت و بررسي و برآورد آن و تطبيق با بيمه نامه ممكن است روند رسيدگي به پرونده طولاني شود

مفهوم آتش در محدوده كنترل شده چيست ؟

اموال بیمه شده تنها در صورتی که در محل بیمه شده باشند، پوشش بیمه ای دارند و در غیراینصورت از پوشش بیمه خارج هستند.

در پرداخت خسارت لوازم منزل که در آتش سوزی از بین رفته اند، نرخ تورم آن وسایل نیز لحاظ می شود؟

اموال بیمه شده تنها در صورتی که در محل بیمه شده باشند، پوشش بیمه ای دارند و در غیراینصورت از پوشش بیمه خارج هستند.

هزینه های قانونی مانند عوارض شهرداری که در پی آتش سوزی ایجاد میشود،آیا با بیمه نامه مزبور قابل پرداخت توسط بیمه گر میباشد؟

آتش در محدوده كنترل شده مانند آتش در كوره هاي ذوب میباشد كه بنا به ماهيت کاری، داخل آنها هميشه حرارت و آ تش وجود دارد. طبق ماده 34 شرايط عمومي بيمه نامه آتش سوزي، آتش در محدوده کنترل شده تحت پوشش نمي با شد مگر اينكه توافقات لازم در زمان صدور بين بيمه گر و بيمه گذار بعمل آمده باشد

در صورتیکه بیمه گذار اموال بیمه شده را از محل بیمه خارج کند، شرایط بیمه به چه صورت خواهد شد؟

اموال بیمه شده تنها در صورتی که در محل بیمه شده باشند، پوشش بیمه ای دارند و در غیراینصورت از پوشش بیمه خارج هستند.

آیا اگر در اثر صاعقه، ماشین آلات الکترونیکی ویا لوازم برقی، آسیب ببینند، تحت پوشش بیمه آتش سوزی می باشند؟

خیر، طبق قراردادهای معمول بیمه های آتش سوزی تنها خسارات وارد بر ساختمان قابل جبران است و نه وسایل موجود درآن.

برای اموال ارزشمندی که قیمت بازاری ندارند، چگونه قیمت در بیمه نامه تعیین می شود؟

برای این نوع کالاها قیمت به صورت توافقی بین طرفین تعیین شده و در بیمه نامه قید می گردد.

در صورت تغییر مالکیت مورد بیمه، تکلیف بیمه نامه به چه صورت خواهد بود؟

با انتقال مالکیت اموال بیمه شده،کلیه حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد بیمه به مالک جدید منتقل می شود البته مشروط بر اینکه بیمه گر با صدور الحاقیه موافقت خود را اعلام کرده باشد. موافقت بیمه گر بدین لحاظ مهم است که ممکن است با تغییر بیمه گذار خطرات اخلاقی ناشی از شخصیت او تشدید شود و بیمه گر به همین دلیل بخواهد حق بیمه بیشتری دریافت نماید و حتی ممکن است پس از ارزیابی ریسک به این نتیجه برسد که بیمه نامه را فسخ کند.

خسارت وارد به ساختمان را در بیمه های آتش سوزی چگونه ارزیابی می کنند

به طور کلی جبران خسارت به گونه ای است که ساختمان بیمه شده در وضعیت قبل از خسارت قرار گیرد. چه ساختمان دارای ارزش معین بازاری مثل املاک تجاری و مسکونی و کارخانه باشد و چه مانند مساجد و کلیساها و بناهای تاریخی که ارزش مشخصی در بازار ندارند. اگر اموال بیمه شده در وضعیتی بهتر از قبل قرار گیرد، این مابه التفاوت از خسارت کسر می شود. یعنی استهلاک از میزان خسارت کم می شود. استثناء این وضعیت در حالتی است که بیمه گر نو را به جای کهنه تعهد می کند که در این صورت بیمه گر استهلاک را کسر نمی کند.

مبلغ بیمه پایه در قبض برق چیست؟

بیمه پایه در قبض برق فقط شامل بیمه آتش سوزی میگردد که ناشی از اتصالی جریان برق و بدلیل نوسانات ناشی از جریان برق می شود که مسئول مستقیم این آتش سوزی شرکت توانیر باشد و پوشش دیگری را شامل نمیشود.

آیا مستاجر می تواند مغازه را بیمه آتش سوزی نماید؟

بله. طبق قانون در طول مدت اجاره اگر آتش سوزی رخ دهد جبران هزینه های وارده به عهده مستاجر می باشد. در صورت داشتن بیمه نامه معتبر در هنگام بروز حادثه خسارت مربوط به اجناس به مستاجر و خسارت مربوط به ساختمان به مالک پرداخت می گردد.

آیا در صورت بیمه نکردن آپارتمان مدیر ساختمان مسئول آتش سوزی است؟

طبق ماده 14 قانون تملک آپارتمان ها، مدیر ساختمان مکلف است تمام بنا را به عنوان یک واحد در مقابل آتش سوزی بیمه نماید. در صورت عدم اقدام وبروز آتش سوزی، مدیر ساختمان مسئول خسارت وارده میباشد.

آیا عمل نکردن به توصیه های ایمنی کارشناس بیمه، مانع از پرداخت خسارت از طرف شرکت بیمه می شود؟

توصیه های ایمنی باعث افزایش ایمنی محل مورد بیمه و کاهش ریسک و ضریب خسارت میگردد. درصورتیکه بیمه گذارتوصیه هارا انجام ندهد، درصورت وقوع حادثه درصورتیکه اثبات شود علت خسارت به دلیل عدم رعایت توصیه ها بوده است بیمه گرمطابق ماده ۲۷شرایط عمومی بیمه نامه های آتش سوزی میتواند ازپرداخت تمام یا قسمتی از خسارت به دلیل بی احتیاطی بیمه گذار خودداری نماید.

آیا امکان صدور بیمه نامه آتشسوزی برای فروشگاههایی که مالک آنها ایرانی نیستند و کد ملی ندارند و فقط دارای پاسپورت هستند وجود دارد؟

افرادی که در ایران دارای ملک هستند، قطعا شناسه یا کد ملی برای ایشان صادر میگردد چون در نقل و انتقالات املاک به مشکل بر میخورند. اگر شرکت بیمه ای هم قبول نکند، افراد خارجی میتوانند بیمه نامه را به نام وکیل رسمی خود در امور نقل و انتقالات و بیمه خریداری نمایند .

سقف پرداخت خسارت در بیمه مرهونات ملکی که مثلا دارای 25 میلیون تومان وام بانکی است و دچار آتش سوزی شده چقدر است؟

اگر سقف بیمه همان 25میلیون تومان باشد، همان مبلغ در نظر گرفته میشود. اما اگه در آن مغازه یا منزل بیش از 25 میلیون تومان سرمایه وجود داشته، شرکت بیمه با اعمال ماده 10 قانون به نسبت سرمایه بیمه شده در مقابل مبلغ کل سرمایه خسارت را پرداخت خواهد کرد.

منظور از سرقت با شكستن حرز در بیمه آتش سوزی چیست؟

موارد ذیل سرقت با شكستن حرز محسوب می شود:
-
بازكردن درب بوسیله كلید تقلبی یا هر وسیله دیگر -
ورود سارق به محل مورد بیمه با تهدید و اعمال زور -
ورود سارق به محل مورد بیمه از روی دیوار ، پشت بام و یا حصار

اشتراک گذاری