لطفا منتظر بمانید....

ورود با حساب کاربری

عضویت در بیمه پارسیان امین

سوالات مربوط به بیمه حوادث

سوالات مربوط به بیمه حوادث

آیا در بیمه حوادث خانواده، ورزشکار حرفه ای و یا راننده هم پوشش دارد؟

بله. به شرط اینکه یا شغل اصلی انها باشد یا به عنوان پوشش اضافی خریداری شده باشد.

در بیمه عمر و حوادث گروهی نحوه تقسیم و تعلق گرفتن بیمه عمر بیمه شده و افراد تحت تکفل بعد از مرگ به چه صورت است؟

مبلغ غرامت بیمه شده ( سرپرست ) برمبنای برگه ذینفع و تعیین درصدهایی می باشد که در زمان حیات اقدام به تکمیل آن نموده است.

در بیمه عمر و حوادث گروهی چنانچه به علت سکته قلبی عضوی از بدن دچار آسیب و محدودیت حرکتی شود غرامت پرداخت می شود؟

خیر، غرامت نقص عضو صرفا به علت حادثه منجر به آسیب بدنی قابل پرداخت است . هرگونه صدمه ای که منشا آن بیماری باشد ازمشمول پرداخت در بیمه حوادث خارج می باشد.

در بیمه عمر و حوادث گروهی آیا پدر و مادر سرپرست می توانند تحت پوشش بیمه عمرو حادثه قرار گیرند؟

خیر، بیمه عمروحوادث صرفا جهت سرپرست و خانواده تحت تکفل وی ( صرفا همسر و فرزندان ) ارائه می شود و پدرومادر نمی توانند تحت این پوشش بیمه ای قرار گیرند.

در بیمه عمر و حوادث گروهی در صورت بروز حادثه و آسیب چه اقداماتی باید انجام شود؟

پس از اتمام طول درمان به شعب شرکت بیمه مراجعه و جهت تعیین درصد نقص عضو به شورای پزشکی مربوطه معرفی می شوید . پس از تعیین درصد و صدور رای ، صورت جلسه مربوطه را به همراه سایر مدارک مورد نیاز به شعبه تحویل میدهید.

در صورت سقط جنین همسر فرد بیمه شده بر اثر حادثه آیا می توان از طریق بیمه حوادث انفرادی غرامت دریافت کرد؟

بیمه حوادث انفرادی فقط شامل یک نفر و آنهم بیمه شده میباشد. اگر برای فرد اتفاقی بیفتد، شرکت بیمه مسئول اجرای تعهدات آن برای بیمه شده میباشد و لاغیر.

در بیمه حوادث انفرادی، شکستگی بینی در محل کار نقص عضو بحساب می آید

خیر، شکستگی بینی در هیچ شرکت بیمه ای نقص عضو محسوب نمیشود.

آیا بیمه نامه حوادث دانش‌آموزی فقط حوادثی که در مدرسه اتفاق می‌افتد را تحت پوشش قرار می‌دهد؟

حوادث دانش آموزی ۲۴ ساعته می‌باشد و در صورت بروز حادثه در داخل و یا خارج از کشور پرداخت می‌شود . برای تشکیل پرونده به شعب بیمه ایران واقع در استان مربوطه مراجعه می‌کنید.

اشتراک گذاری