لطفا منتظر بمانید....

ورود با حساب کاربری

عضویت در بیمه پارسیان امین

بیمه ماشین آلات و تجهیزات پیمانکاری

بیمه ماشین آلات و تجهیزات پیمانکاری

اهداف بیمه

بیمه ماشین آلات و تجهیزات پیمانکاران (Contractors' Plant & Machinery) کلیه خسارتهای با منشأ بیرونی وارد بر ماشین آلات و تجهیزات پیمانکاران مانند: لودر، گریدر، بولدوزر، سایدبوم، جرثقیل و ... را که به عنوان ابزار کار پیمانکاران می باشد، جبران می نماید.
مدت بیمه:حداکثر یکسال میباشد که میتواند بنا به درخواست بیمه‌گذار تمدید گردد.

سرمایه مورد بیمه :ارزش ماشینآلات (شامل ارزش جایگزینی نوی مورد بیمه مشابه با احتساب حقوق و عوارض گمرکی، هزینه حمل و هزینه نصب درصورت وجود)

فرانشیز بیمه :خسارت مادی 10% هر خسارت حداقل .......... ریال در هر حادثه

تذکر: خسارت کلی درهنگامی است که کل سرمایه مورد بیمه از بین رفته یا هزینه نجات و یا تعمیرات آن بیش از سرمایه مورد بیمه گردد.

مخاطبین

•    کلیه صاحبان ماشین آلات و تجهیزات مورد استفاده در احداث و همچنین دوره بهره برداری ساختمان،برج،سیلو،دکل،مخازن، معادن،سدها،پل ها، سازه های آبی و خاکی، راه ها و بزرگراهها،باند فرودگاهها و راه آهن، سازه های دریایی، شبکه های آب رسانی و فاضلاب، تونل ،حفر چاه و عملیات حفاری

•    صاحبان ماشین آلات و تجهیزات مورد استفاده در احداث یا نصب خطوط انتقال نفت، گاز ،تلفن،برق،آب

•    شرکتهای تولید کننده ،فروشنده و یا لیزینگ انواع ماشین آلات

خسارت های  تحت پوشش

•    صاعقه - انفجار – آتش‌سوزی

•    زلزله - زلزله دریائی - آتشفشان

•    رانش زمین - نشست زمین - لغزش زمین - ریزش کوه یا صخره

•    تگرگ - یخ زدگی - یخ شناور

•    سیل - آب گرفتگی - امواج دریا یا آب

•    طوفان - گردباد - تندباد

•    عدم مهارت - اجرا با کیفیت نازل

•    غفلت – سهل‌انگاری - خطای غیر عمد

•    دزدی

•    باران - برف - بهمن

•    خسارتهای ناشی از کاربرد آب یا سایر اقدامات جهت اطفای حریق

•    سقوط - تصادم - واژگونی

•    خرابکاری غیر گروهی

•    سایر حوادث به جز آنچه صراحتاً در بیمه نامه مستثنی شده است

شرایط عمومی

براساس پیشنهاد کتبی بیمه گذار مذکور در جدول مشخصات (پیشنهادی که به شرکت سهامی بیمه ایران که از این پس بیمه گر نامیده میشود تسلیم گردیده) و نیز به استناد پاسخهای مندرج در پرسشنامه تکمیل شده از طرف بیمه گذار و سایر اظهارات کتبی او که به منظور درج در بیمه نامه صورت میگیرد، درصورتی که بیمه گذار حق بیمه را در زمان مقرر پرداخت کرده باشد، به موجب این بیمه نامه و با رعایت استثنائات، مقررات و شرایط مندرج در آن و یا در الحاقیهای مربوط ، بیمه گر با بیمه گذار توافق مینماید :

هرگاه در طول مدت بیمه مندرج در جدول مشخصات و یا هر مدت پس از آن که بیمه گذار بابت آن حق بیمه بپردازد و بیمه گر حق بیمه را برای تمدیدبیمه نامه بپذیرد ،تمام یا قسمتی از اقلام بیمه شده که در محل معینی در منطقه جغرافیایی مندرج درجدول مشخصات به هرعلتی بجز آنچه صریحا"مستثنی شده به طورناگهانی و پیشبینی نشده دچار خسارت فیزیکی گردد ، به طوری که مستلزم تعمیر و یا تعویض باشد ، بیمهگر به انتخاب خود با پرداخت نقدی ، تعمیر یا تعویض ، خسارت را حداکثر تا میزانی که در یک سال مدت قرارداد برای هریک از اقلام در جدول مشخصات پیشبینی شده و در مجموع تا مبلغ مندرج در جدول مذکور جبران نماید .

این بیمه نامه اقلام بیمه شده را اعم از این که به کار گرفته شده یا نشده و اقلامی که برای بازدید یا تعمیر یا تمیز نمودن پیاده و مجددا" سوار شده یا در جریان چنین عملیاتی قرار گرفته فقط پس از جریان راه اندازی موفقیت آمیز شامل میگردد .

استثنائات

بیمه گر در موارد زیر تعهدی نخواهد داشت :

•    الف) فرانشیز مندرج در جدول مشخصات که در هر حادثه به عهده بیمه گذار است . اگر به علت وقوع حادثه-ای بیش از یک قلم از موارد بیمهشده دچار اتلاف یا آسیب دیدگی شود فقط بالاترین رقم فرانشیز به عهده بیمه گذار می باشد.

•    ب) اتلاف یا آسیب دیدگی معلول از کار افتادن وسایل برقی یا مکانیکی داخل ماشین آلات شامل عیب و نقص، شکست، اختلال، انجماد ضدیخ یا مایعات دیگر، نقص یا قطع در سیستم روغن کاری یا خنک کاری و یا کمبود روغن یا ضدیخ، اما اگر در نتیجه یک چنین از کارافتادن یا اختلال حادثه ای رخ دهد که منجر به خسارت بیرونی گردد، چنین خسارتی قابل پرداخت خواهد بود.

•    پ) اتلاف یا آسیب وارد به قطعات قابل تعویض و ملحقات آنها مانند سرمته ها ، مته ها ،کاردک ها یا سایر وسایل برنده ، تیغه های اره ،رنگ ها ،قالبها ،الگوها ، صفحاتی که برای سائیدن یا خردکردن به کار می روند ، پانلهای جداکننده و غربالها، طنابها ، تسمه ها ، زنجیرها، دستگاه های بالا برنده و تسمه های نقاله ، باتریها ، لاستیک ها ، سیم ها و کابل های اتصال دهنده ، لوله های قابل انعطاف ، وسایل به هم بستن یا بسته بندی کردن که به طور مرتب مصرف و جایگزین می شوند.

•    ت) اتلاف یا آسیب ناشی از انفجار دیگ یا مخزنی که از داخل تحت فشار بخار یا مایع قرار دارد یا هر موتور درون سوز.

•    ث) اتلاف یا آسیب وارد به وسایل نقلیه ای که برای استفاده در جاده های عمومی طراحی و مجاز به تردد می-باشند مگر آن که این وسایل منحصرا" در کارگاه های ساختمانی مورد استفاده قرار گیرند.

•    ج) اتلاف یا آسیب وارد به شناورها یا وسایل نقلیه آبی.

•    چ) اتلاف یا آسیب ناشی از غوطه ور شدن بطور کامل یا جزئی در آبهای جزر و مددار.

•    ح) اتلاف یا آسیب در جریان حمل و نقل ، مگر آن که به موجب الحاقی توافق دیگری شده باشد .

•    خ) اتلاف یا آسیبی که نتیجه مستقیم کارمستمر و ناشی از آن باشد(مانند فرسودگی عادی ، خوردگی ،زنگ-زدگی ، خرابی ناشی از عدم استفاده و یا معلول شرایط عادی جوی ) .

•    د) اتلاف یا آسیب وارد به هریک از اقلام بیمه شده در جریان هرگونه آزمایش یا استفاده از آن به منظوری غیر از آنچه برای آن طراحی شده است .

•    ذ) اتلاف یا آسیب وارد به تجهیزات و یا ماشین آلاتی که در زیر زمین کار می کنند مگر آن که به موجب الحاقی توافق دیگری به عمل آمده باشد .

•    ر) اتلاف یا آسیبی که به طور مستقیم و یا غیر مستقیم ، به علت یا در نتیجه و یا تشدید شده به وسیله جنگ ، هجوم ،عمل دشمن خارجی ،عملیات خصمانه ( خواه جنگ اعلام شده یا نشده باشد)، جنگ داخلی ،یاغیگری ،بلوا ، انقلاب یا قیام ، شورش ، اعتصاب کارگران یا تعطیل کارخانه از طرف کارفرما در مقابله با اعتصاب کارگران ، جنبش های دسته جمعی ، در دست گرفتن قدرت بوسیله قوای نظامی یا از طریق غیر قانونی یا از طرف اشخاصی با سوء نیت که به نام یا با ارتباط با هرگونه تشکیلات سیاسی انجام گیرد ، توطئه ، توقیف ،ضبط و مصادره ، تخریب یا زیان وارد به اموال ، بنا به دستور دولت عملی یا قانونی (DE JURE OR DE FACTO) یا هر مقام صلاحیتدار عمومی .

•    ز) اتلاف یا آسیبی که به طور مستقیم و یا غیر مستقیم به علت یا در نتیجه و یا تشدید شده به وسیله واکنش های هسته ای ، تشعشعات اتمی یا آلودگی های رادیو اکتیو به وجود آمده باشد .

•    ژ) اتلاف یا آسیبی که به علت عیوب و نواقصی که در زمان شروع بیمه نامه وجود داشته و بیمه گذار یا نمایندگان او از آن مطلع بوده اند ، اعم از این که بیمه گر از آنها آگاهی داشته یا نداشته ، به وجود آمده باشد .

•    س ) اتلاف یا آسیبی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم ناشی از سهل انگاری عمدی بیمه گذار یا نمایندگان وی باشد .

•    ش) اتلاف یا آسیبی که سازنده یا تهیه کننده به موجب قانون یا قرارداد مسئول جبران آن باشد .

•    ص ) خسارت های تبعی و مسئولیت از هرنوع و هر قبیل .

•    ض) اتلاف یا آسیبی که در هنگام صورت برداری از موجودی یا در زمان سرویس عادی کشف شود.

•    ط) هر سلاح شیمیایی، بیولوژیکی، بیوشیمیایی یا الکترومغناطیسی.

•    ظ) بکارگیری یا کارکرد هر نوع کامپیوتر، سیستم کامپیوتری، برنامه نرمافزار کامپیوتری، ویروس یا فرایند کامپیوتری یا هر سیستم الکترونیکی دیگر با قصد آسیب رساندن.

هرگاه در جریان طرح یا تعقیب دعوای قضایی یا هرگونه دادرسی دیگر، بیمه¬گر به استناد استثنائات بند "ر" تا "ش" اعلام دارد که اتلاف، ویرانی و آسیب¬دیدگی، مشمول این بیمه نیست، اثبات این که چنین مواردی مشمول بیمه می¬باشد به عهده بیمه¬گذار است.

شرایط عمومی

•    مسئولیت بیمه گر برای هرگونه پرداختی به موجب این بیمه نامه مشروط براین است که بیمه گذار مقررات بیمه نامه را رعایت کرده و به سؤالات مطرح شده در پرسشنامه و پیشنهاد به درستی پاسخ داده و کلیه وظایفی را که به عهده دارد انجام داده باشد .

•    جدول مشخصات و بخش یا بخش های این بیمه نامه جزءلاینفک بیمه نامه محسوب می شود و اصطلاح این بیمه نامه هربار که در این قرارداد به کار رود منظور از آن جدول مشخصات و بخش یا بخش ها نیز خواهد بود. هر واژه و یا اصطلاحی که در یک قسمت از بیمه نامه یا جدول مشخصات یا در بخش یا بخش های آن به معنی خاص بکاربرده شود ، همه جای بیمه نامه دارای همان معنی خواهد بود.

•    بیمه گذار باید به منظور جلوگیری از اتلاف یا آسیب دیدگی اموال بیمه شده به هزینه خود کلیه اقدام های لازم را به عمل آورد و توصیه های معقول بیمه گر را انجام دهد و مقررات قانونی و توصیه-های کارخانه سازنده را رعایت کند .

o    الف) نمایندگان بیمه گر می توانند در هر زمان مناسب موضوع بیمه را بازرسی و مورد ارزیابی قرار دهند و بیمه گذار موظف است کلیه اطلاعات ضروری را برای ارزیابی خطر در اختیار نمایندگان بیمه-گر بگذارد .

o    ب) بیمه گذار ملزم است هرگونه تغییر در ماهیت خطر را بلافاصله به وسیله فکس یا نامه به آگاهی بیمه-گر برساند و به هزینه خود کلیه اقدامات احتیاطی لازم را برای اطمینان از صحت کار اقلام بیمه شده با توجه به اوضاع و احوال معمول دارد . درصورت لزوم ممکن است به تبع این تغییرات نسبت به حدود تامین یا حق بیمه تجدید نظر به عمل آید.

بیمه گذار نباید در موضوع بیمه تغییراتی را ایجاد کند و یا اجازه انجام آن را بدهد که منجر به تشدید خطر شود مگر آن که موافقت کتبی بیمهگر را کسب کرده باشد .

•    درصورت وقوع هرگونه حادثه ای که بر طبق این بیمه نامه ممکن است موجب طرح ادعای خسارت شود بیمه گذار باید :< >الف) بلافاصله به وسیله تلفن یا فکس مراتب را با ذکر نوع و حدود خسارت به آگاهی بیمه گر برساند و کتبا" نیز آن را مورد تایید قرار دهد.{C}ب) به منظور جلوگیری از گسترش دامنه اتلاف یا آسیب دیدگی ، کلیه اقدام های منطقی را که برای وی امکان دارد به عمل آورد .{C}پ) قسمت های خسارت دیده را به همان حال حفظ کند و به منظور رسیدگی در اختیار نماینده یا کارشناس بیمه گر قرار دهد.{C}ت) کلیه اطلاعات و مدارک مورد درخواست بیمه گر را تهیه و در اختیار او بگذارد .{C}ث) در موردی که خسارت معلول سرقت ساده یا دزدی با شکست حرز باشد مقام های انتظامی را مطلع سازد .{C}بیمه گذار متعهد است به هزینه بیمه گر اقدام هایی را که بیمه گر به منظور حفظ حقوق خود و دریافت غرامت پرداختی از اشخاص ثالث (بجز کسانی که تحت این بیمه نامه بیمه شده اند ) لازم می داند معمول دارد ، یا اجازه و دستور انجام آن را بدهد. غراماتی که ممکن است جبران آن مورد درخواست بیمه گر قرار گیرد اعم است از خسارت هایی که بیمه گر مستقیما" پرداخته است یا غراماتی که بر طبق اصل قائم مقامی در نتیجه خسارت هایی که به موجب این بیمه نامه پرداخته است حق مطالبه آن را دارد . اقدام های مذکور در این بند ممکن است قبل از پرداخت خسارت به بیمه گذار یا بعداز آن لازم تشخیص داده شود یا مورد درخواست قرار گیرد .

•    هرگونه اختلاف درباره مبلغی که باید به موجب این بیمه نامه پرداخت شود ( با فرض قبول مسئولیت از طرف بیمه گر) موضوع به کارشناسی که کتبا" با توافق طرفین برگزیده می شود ارجاع خواهد شد. اگر طرفین نسبت به کارشناس واحد به توافق نرسند موضوع اختلاف به دو کارشناس که توسط طرفین ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ درخواست کتبی طرف دیگر انتخاب می شود ارجاع خواهد گردید . درصورتی که کارشناسان مزبور به توافق نرسند قبل از بررسی ماهوی موضوع اختلاف، کارشناسان، کارشناس سومی را به عنوان سرکارشناس کتبا" انتخاب خواهند کرد. جلسه کارشناسی تحت ریاست سرکارشناس تشکیل خواهد شد. قبل ازاعلام نظر کارشناسان هیچ دعوایی علیه بیمه-گردر مراجع قضایی قابل طرح نمی باشد .

o    الف) هرگاه پیشنهاد یا اظهارات ارائه شده از طرف بیمه گذار غیر واقعی باشد یا خسارتی از روی تقلب یا به طور اغراق آمیز اعلام شده باشد و یا در جهت اثبات ادعای فوق اظهارات یا اطلاعات نادرستی ارائه شود ، در آن صورت این بیمه نامه از درجه اعتبار ساقط است و بیمهگر مسئول پرداخت غرامت تحت این بیمه نامه نخواهد بود.

o    ب) هرگاه بیمه گر درخصوص خسارتی از خود سلب مسئولیت کند، چنانچه اقامه دعوی ظرف سه ماه و یا درصورت ارجاع موضوع به کارشناس طبق شرایط بند (7) این بیمه نامه ظرف مدت سه ماه پس از اعلام رأی از طرف کارشناس یا سرکارشناس اقدام قانونی از سویبیمه گذار صورت نگیرد کلیه حقوق ناشی از این بیمه نامه منتفی خواهد شد.

•    بیمه گذار می تواند این بیمه نامه را در هر زمان که مایل باشد فسخ کند. در آن صورت بیمه گر حق-بیمه را براساس نرخ کوتاه مدت برای مدت اعتبار بیمه نامه محاسبه خواهد کرد. بیمه گر نیز می تواند با اخطار یک هفته ای این بیمه نامه را فسخ نماید، در آن صورت بیمه گر موظف است حق بیمه دریافتی را نسبت به مدتی که مورد بیمه تحت پوشش نمی باشد پس از کسر هزینه های کارشناسی به بیمه گذار مسترد دارد.

•    اگر در زمان ادعای خسارت مشمول این بیمه نامه ، برای جبران اتلاف یا آسیب دیدگی ، بیمه نامه دیگری نیز وجود داشته باشد بیمه گر فقط نسبت به سهم خود مسئول جبران خسارت خواهد بود.

•    شرط 1- مبلغ بیمه شده :

به موجب این بیمه نامه مبلغ بیمه شده نباید کمتر از هزینه جایگزینی اقلام بیمه شده با اقلام نو از همان نوع و با همان ظرفیت باشد ، بدین معنی که هزینه های جایگزینی شامل کرایه ، حقوق و عوارض گمرکی متعلقه (اگر وجود داشته باشد) و هزینه های نصب می باشد.

اگر مبلغ بیمه شده کمتر از ارزش فوق باشد، خسارت به تناسب مبلغ بیمه شده به مبلغی که میبایست بیمه میشد کاهش مییابد. درصورتی که اقلام خسارت دیده بیش از یک مورد باشد، این شرط نسبت به هریک از آنها به طور جداگانه اعمال می شود (ماده ده قانون بیمه).

•    شرط 2- اساس پرداخت خسارت :

درصورت وقوع حادثه مشمول این بیمه نامه ، خسارت به ترتیب زیر جبران می شود :< >الف) درصورتی که آسیب وارده به یکی از اقلام مورد بیمه قابل تعمیر باشد ،بیمه گر هزینه های ضروری انجام شده به منظور بازگرداندن اقلام آسیب دیده به حالت اولیه بعلاوه هزینه های پیاده کردن و نصب مجدد آن با احتساب کرایه از محل تاسیسات تا تعمیرگاه و برعکس و حقوق و عوارض گمرکی متعلقه را درصورتی که چنین هزینه هایی در مبلغ بیمه شده منظور شده باشد جبران خواهد کرد. هرگاه تعمیرات در کارگاه متعلق به بیمه گذار انجام پذیرد، بیمه گر ارزش لوازم و دستمزد تعمیر باضافه درصد معقولی برای هزینه های بالاسری به بیمه گذار پرداخت خواهد نمود.هیچ هزینه ای بابت استهلاک قطعات تعویض شده کسرنمی شود ولی ارزش بازیافتی درمحاسبه منظورمی گردد . کلیه خسارت های قابل تعمیر باید تعمیر شود ولی اگر هزینه تعمیرات فوق الذکر معادل و یا متجاوز از ارزش واقعی آن بلافاصله قبل از حادثه باشد ، نحوه جبران مطابق بند «ب» زیر خواهد بود.ب) درصورتی که یکی از اقلام مورد بیمه دچار خسارت کلی شود، بیمه گر ارزش واقعی قبل از حادثه آن را مشتمل برهزینه های عادی حمل ، هزینه نصب و حقوق و عوارض گمرکی متعلقه(اگر وجود داشته باشد)مشروط براین که چنین هزینه هایی در مبلغ بیمه شده منظور شده باشد جبران خواهد کرد.در محاسبه ارزش واقعی ، هزینه استهلاک مناسب از ارزش جایگزینی مورد خسارت دیده کسر خواهد شد . ضمنا" ارزش بازیافتی بایستی در نظر گرفته شود. هرگونه هزینه های اضافی برای اضافه کاری ، کاردرشب ،کار در تعطیلات رسمی و حمل و نقل سریع ، تنها درصورتی مشمولبیمه خواهد بود که توسط الحاقی مورد توافق قرار گرفته باشد .

هزینه هرگونه تغییرات، اضافات، بهسازی یا تعمیرات ادواری تحت پوشش این بیمه نامه نمی باشد .هرگونه هزینه های تعمیرات موقت درصورتی مورد قبول بیمه گر خواهد بود که جزء هزینه های تعمیرات نهایی بوده و از کل هزینه های تعمیر تجاوز نکند.

بیمه گر تنها زمانی هزینه ها را پرداخت خواهد کرد که صورت حساب ها و اسناد و مدارک دریافتی حاکی از انجام تعمیرات دستگاه ها و یا تعویض آنها و برگرداندن آنها به صورت اولیه بوده و مورد قبول بیمه گر قرار گرفته باشد.

بیمه گران با اختیار تام از جانب بیمه گر این بیمه نامه را از طرف او امضاء میکنند.

فسخ بیمه نامه

این بیمه نامه ممکن است قبل از انقضای مدت با اخطار قبلی و کتبی 20 روزه از طرف بیمه گر یا بیمه گذار در موارد زیر فسخ گردد:

•    در صورت عدم پرداخت حق بیمه و حق بیمه اضافی در سر رسیدهای معین.

•    در صورت تشدید خطر و عدم موافقت بیمه گذار به پرداخت حق بیمه اضافی مربوطه

•    در صورت کتمان یا اظهار خلاف واقع در بیمه گزار به طور غیر عمد درباره وضعیت خطر و احراز این امر قبل از وقوع حادثه

•    بعد از هر خسارت که بیمه گر ملزم به جبران آن باشد

از طرف بیمه گذار: در صورتی که کیفیت تشدید خطر کاهش یافته و یا از بین رفته و بیمه گر به تخفیف حق بیمه راضی نشود.

تبصره: در صورت فسخ از طرف بیمه گر، باید حق بیمه مدنی که باقی مانده است به صورت روزشمار محاسبه و به بیمه گذار برگشت شود، (به استثنای موارد مندرج در قانون بیمه) در صورت فسخ بیمه نامه از طرف بیمه گزار، حق بیمه برگشتی بر اساس تعرفه بیمه کوتاه مدت محاسبه خواهد شد

توصیه های ایمنی

حفاظت در مقابل حریق باید با نوع و وسعت کارهای موجود در قرارداد مطابقت داشته باشد. توصیه های زیر را باید به عنوان متمم قوانین محلی یا مقررات خاص قلمداد نمود.

•    اشکال حفاظت در مقابل حریق

o    باید پیوسته مسئولیت سرپرست کارگاه ساختمانی را درخصوص حفاظت کارگاه در مقابل حریق به او یادآوری نمود. حتی اگر مسئولیت نظارت روزانه به فرد دیگری محول شده باشد، مسئولیت نهایی باید همچنان بر عهده سرپرست کارگاه ساختمانی باشد.

o    شخصی که مسئول نظارت بر حفاظت در مقابل حریق است باید در کل کارگاه ساختمانی در هر نوبت کاری یکبار گشت بزند.

o    کارگاه ساختمانی را باید با حصارهائی که بطور صحیح ساخته شده اند محفوظ داشت.

o    بناهای موقتی ( دفاتر کار، استراحتگاهها، انبارهای مصالح ساختمانی و غیره ) باید با مصالح غیر قابل اشتعال یا دست کم مصالحی با قابلیت اشتعال محدود ساخته شوند. فواصل ایمنی کافی باید در میان بناهای موقتی حفظ شود ( این ویژگی بخصوص در مورد انبارهای مصالح ساختمانی بسیار با اهمیت است ).

o    محلهای سکونت باید به خوبی از کارگاه ساختمانی مجزا شوند و باید ابزار کمکهای اولیه ( تجهیزات آتش نشانی، لوله های آب آتش نشانی و غیره ) جهت حفاظت در مقابل حریق به میزان کافی در اختیارشان قرار گیرد. وسایل پخت و پز باید به خوبی با تجهیزات آتش نشانی که به بهترین نحو نگهداری شده اند مجهز شوند.

o    مصالح ساختمانی و تجهیزات انبار شده در بناها ( مکانهای سرپوشیده ) یا در هوای آزاد باید با هزینه ای که معمولاً نباید از 500.000 دلار تجاوز کند به بخشهای حریق تقسیم شوند. براساس روش ذخیره‌سازی فضای آزاد کافی باید بین هر بخش فراهم شود تا امکان دسترسی وجود داشته باشد.

o    مصالح ساختمانی قابل اشتعال باید به وضوح علامتگذاری شده و به طور جداگانه انبار شوند.

o    مصالح ساختمانی بسته‌بندی شده ، مایعات قابل اشتعال و مواد محترقه باید با حفظ فاصله ایمنی از بناها، کارگاهها و انبارها ذخیره شوند.

o    از بکار بردن مواد قالب‌بندی قابل اشتعال، چوب بست و غیره در صورت امکان باید اجتناب نمود. درصورت لزوم استفاده از چنین موادی، باید با حفظ فاصله ایمنی از کارهای ساختمانی بکار گرفته شوند.

o    دیوارهای حریق بین بناهای مختلف باید در هر طبقه بطور مجزا نصب شوند ( بدون هیچ نوع سوراخی در دیوار ) پارتیشنها (حائلها) نیز باید در اسرع وقت نصب شوند (تقسیم به بخشهای حریق).

o    پلکان باید به همراه صفحات کف نصب شود تا مسیرهای فرار و امکان دسترسی جهت اطفای حریق تأمین شود.

o    پلکان و مسیرهای دسترسی مأمورین آتش نشانی باید آزاد بوده و نباید به عنوان محوطه انبار یا توقفگاه استفاده شود.

o    درب های حریق با امکان بسته شدن خودکار باید در اولین فرصت نصب شوند.

o    هادی جریان برق باید هرچه سریعتر نصب شود.

o    درخصوص اداره محل باید حداکثر توجه را مبذول داشت مانند:

انبار کردن به طور منظم .

برداشت مصالح ساختمانی بسته بندی شده قابل اشتعال به طور مرتب ، چه از طریق سوزاندن در کارگاه و در مکانی امن چه با انتقال از کارگاه .

پاکسازی کارگاه حداقل یکبار در هفته .

o    کارهای با شعله باز ( جوشکاری، برش کاری و غیره ) مستلزم حداکثر احتیاط است . همه مصالح ساختمانی قابل اشتعال موجود در محل باید انتقال یافته یا در پوشش قرار گیرد زیرا جرقه های جوشکاری تا 10 متر امکان پریدن دارند. پس از اتمام اینگونه کارها باید گشت های بازبینی به طور مرتب انجام شود.

o    به هنگام استفاده از عایق قابل اشتعال و مصالح ساختمانی آب‌بندی کاری یا چسبها ( گرمایش و جوشش روکش و مواد آب بندی و غیره ) نیز احتیاط ویژه ای لازم است.

o    قوانین " استعمال دخانیات ممنوع " باید در محلهائی که در معرض حریق قرار دارند ( انبارها و غیره ) و در مجاورت عملیات خطرناک به اجرا درآورده شود.

•    اشکال کنترل حریق

o    برای کارگاه در شب و آخر هفته ها باید نگهبان در نظر گرفت ( معبرهای منظم برای نگهبان).

o    هرگونه حریقی باید فوراً به سرپرست کارگاه که مسئول نظارت بر حفاظت در مقابل حریق است و در صورت لزوم از طریق سیستم ارتباطی موجود ( دستگاه مخابره ، تلفن ) به نگهبان مستقر در ورودی اصلی گزارش شود . یک سیستم زنگ خطر مناسب (سوت ماشین یا سوت خطر کارگاه) باید فراهم شده و به طور مرتب آزمایش شود. شماره تماسهای ضروری ( سرپرست کارگاه ، شخص مسئول نظارت بر حفاظت در مقابل حریق، نگهبان در ورودی اصلی ، مأموران آتش نشانی ، پزشک ) باید در کنار هر تلفن به وضوح دیده شوند.

o    تجهیزات آتش نشانی قابل حمل باید به طرزی مناسب در کارگاه ساختمانی قرار داده شود. هر محل باید به وضوح با نشانه های کاملاً قابل رؤیت ، علامتگذاری شود. بازرسی، نگهداری و تعمیر را باید در فواصل زمانی منظم عهده دار شده و ثبت نمایند.

o    ذخیره آب به منظور اطفای حریق ( سیستم لوله ، شیرهای آتش نشانی ، پمپها، تانکرها ، مخازن و غیره ) باید (در آغاز ساخت ) چه از طریق سیستم موقتی و چه با تکمیل بموقع سیستم دائمی - اگر قابل اجرا باشد- فراهم شود.

o    ذخیره آب باید برای چندین ساعت اطفای حریق کافی باشد.

o    شیرهای آتش نشانی باید به شیلنگهای بلند و اتصالات مناسب مجهز باشند. در صورت امکان محل شیرهای آتش نشانی باید به وضوح با نشانه های کاملاً قابل رؤیت علامتگذاری شود.

o    سیستم لوله ها باید به گونه ای باشد که کمترین فشار را که معادل 3 بار در دورترین نقطه است تأمین نماید.

o    بازرسی کل سیستم به روش آزمایش قابل اجرا در فواصل زمانی متناوب باید توسط شخصی که مسئول نظارت بر حفاظت در مقابل حریق است، انجام پذیرد.

o    در صورت امکان اتصال سریع به ذخیره آب عمومی:

محل دائمی شیرهای آتش نشانی باید به محض اخذ مجوز کارهای ساختمانی، نصب شود.

در بناهای چندین طبقه، آب‌پاشهای شیر آتش نشانی باید نصب شده و با پیشرفت کار ساختمان، طبقه به طبقه فشار هوای آنها تنظیم شود.

در تمام موارد شیلنگها و اتصالات کافی باید فراهم شود تا از امکان دسترسی همه قسمتهای کارهای موجود در قرارداد به آب اطمینان حاصل شود.

o    در یک نقشه اضطراری باید مسئولیت هر فرد در هنگام وقوع حریق نشان داده شود و درصورت ضرورت باید به چندین زبان اعلام گردد.

o    گروههای آتش نشانی باید تشکیل شده و برای هر مکان آموزش داده شوند. آنها باید با مأموران عمومی متخصص آتش نشانی هماهنگ باشند. هرگونه تجهیزات مورد نیاز باید در دسترس قرار گیرد. اقدامات مورد نیاز برای پیشگیری از وقوع حریق و مسیرهای دسترسی باید بطور دقیق از قبل با مـأمورین آتش نشانی عمـومی هماهنگ شود.


اشتراک گذاری