لطفا منتظر بمانید....

ورود با حساب کاربری

عضویت در بیمه پارسیان امین

سوالات مربوط به بیمه باربری

سوالات مربوط به بیمه باربری

تلف کلی مورد بیمه یعنی چه؟

فقط تلف شدن کامل مورد بیمه در یک مرحله بر اثر آتش سوزی /غرق شدن/ سقوط هواپیما را در بر می گیرد. این بیمه نامه فقط تا رسیدن به مبادی ورودی کشور مقصد اعتبار دارد

تفاوت قرارداد عمومی بیمه باربری داخلی و قرارداد بیمه مسئولیت متصدیان حمل و نقل زمینی (داخلی ) که جزو بیمه های مسئولیت می باشد چیست؟

- بیمه‌نامه باربری توسط صاحب کالا خریداری می‌شود و فاقد فرانشیز است ولی بیمه‌نامه مسئولیت متصدیان حمل و نقل داخلی توسط شرکت حمل کننده خریداری می‌شود.
- در بیمه نامه های باربری داخلی، مورد بیمه شامل محموله می باشد و بیمه گذار صاحب کالا است. اما در بیمه نامه های مسولیت متصدیان حمل و نقل، مورد بیمه شامل مسئولیت متصدیان حمل و نقل در مقابل صاحب کالا بوده و بیمه گذار شرکت حمل و نقل می باشد.
- در بیمه باربری داخلی کلیه خسارت‌های وارد به کالا براساس شرایط و پوششهای قرارداد (نوع بیمه باربری) جبران می شود در حالیکه در بیمه مسئولیت متصدیان حمل، کلیه خسارت‌هایی که ناشی از مسئولیت بیمه گذار (خسارت‌های ناشی از وسیله حمل) باشد از قبیل آتش‌سوزی، تصادف، تصادم و واژگونی وسیله نقلیه، سرقت کلی محموله به همراه وسیله حمل و مواردی از این قبیل جبران می شود.
- بیمه نامه باربری داخلی قرارداد مستقیم بین صاحبان کالا و شرکتهای بیمه ای می باشد. بنابراین در این نوع قراردادها مذاکرات رو در رو یکی از عوامل موثر در اجرای بهینه مفاد قرارداد و حفظ منافع بیمه گر و بیمه گذار می باشد. حال آنکه در قراردادهای بیمه های مسئولیت متصدیان حمل و نقل، صاحبان کالا در انتخاب بیمه گر هیچگونه نقشی نداشته و برای جبران خسارت می بایست به متصدی حمل و نقل مراجعه و شرکت حمل و نقل نیز قبل از هر گونه پاسخگویی ابتدا از شرکت بیمه خود (بیمه گر مسئولیت متصدی حمل و نقل) درخواست جبران خسارت می نماید که این پروسه تا حد زیادی دسترسی صاحبان کالا به حقوق خود را در مواقع وقوع خسارت با مشکلات مواجه می سازند.
- لازم به ذکر است در مواقعی که در بیمه باربری خسارت وارد به کالا ناشی از خطرات وسیله حمل باشد، بیمه‌گر می‌تواند براساس اصل جانشینی خسارت پرداختی را از شرکت متصدی حمل دریافت نماید.

چه کسانی می توانند ذینفغ بیمه باربری باشند؟

1- صاحب کالا( محموله ) 2- بانک گشایش کننده اعتبار 3- هر بیمه گذار ثالثی که نسبت به مورد بیمه (کالا) دارای نفع بیمه ای باشد

مهلت شروع به حمل بیمه نامه های باربری وارداتی و صادراتی چه مدت می باشد؟

مطابق با ماده 20 شرایط عمومی بیمه باربری صادراتی ، بیمه گذار موظف است کالای موضوع بیمه نامه را حداکثر در مدت دو سال از تاریخ صدور بیمه نامه حمل نماید . در غیر این صورت بیمه نامه فاقد اعتبار بوده و بیمه گر تعهدی نسبت به جبران خسارتهای مربوط به محمولاتی که بعد از مهلت مقرر حمل می‌گردد، ندارد . البته حق بیمه مربوط به محمولات حمل نشده با توجه به مستندات ارائه شده توسط بیمه گذار قابل استرداد خواهد بود

اینکوترمز یعنی چه؟

منظور از “اینکوترمز” مجموعه‌ای از مقررات بین‌المللی برای تفسیر اصطلاحات مهم مورد استفاده در قراردادهای تجارت خارجی است که توسط اتاق بازرگانی بین‌المللی و به منظور رفع ابهامات ناشی از تفسیرهای گوناگون از اصطلاحات مشابه در کشورهای مختلف تهیه و بهنگام می گردد

اینکوترمز چه اهمیتی برای بیمه باربری دارد؟

اینکوترمز در واقع تعیین کننده وظایف و مسئولیتهای خریدار و فروشنده و تعیین کننده نقطه ای است که مسئولیت از فروشنده به خریدار منتقل می گردد و دقیقأ از همین جاست که مسئولیت شرکت بیمه آغاز می گردد

آیا تخفیف عدم خسارت در تمدید بیمه نامه باربری نیز اعمال می شود؟

بیمه باربری صرفأ جهت حمل یکباره و یا به دفعات یک محموله با ارزش مشخص صادر می شود از این رو بیمه نامه پس از انجام حمل خاتمه می یابد و تخفیف عدم خسارت نخواهد داشت

بارنامه (Bill Of Lading) چیست؟

بارنامه اوراق بهاداری است که از طرف موسسه حمل ونقل صادر و مشخصات کالا ، نام و آدرس گیرنده و فرستنده کالا ، میزان کرایه حمل ، مشخصات ، تعداد و وزن کالا در آن قید میگردد. بارنامه به منزله قرارداد حمل، رسید دریافت کالا و سند مالکیت آن است

مانیفست یعنی چه؟

این بیمه‌نامه بیشتر توسط واحدهای صنعتی و و تولیدی خریداری می‌شود. به دلیل شرایط اقتصادی و افزایش قیمتها و استهلاک، اموال معمولا ارزش خود رافهرست محمولات یک کشتی یا یک قطار با یک کاروان از کامیونهایی را می‌گویند که بیشتر از یک بارنامه دارند. در فارسی می‌توان آن را فهرست کل کالا خواند که حاوی ریز کلیه بارنامه‌های مربوط به محموله است

لندینگ کرافت چیست؟

یک شناور دریایی است که معمولأ وظیفه آن جابجایی خودرو است. اغلب این شناورها دارای دری در جلوی شناور هستند که با باز شدن، تبدیل به یک سطح شیبدار شده و عمل بارگیری و تخلیه از طریق آن انجام می‌شود

پروفرما یعنی چه؟

سند خریدی است که فروشنده از مبدأ به عنوان پیشنهاد فروش، یا تعیین ارزش و شرایط فروش صادر می‌کند. پروفرما را پیش فاکتور نیز می‌گویند

پارتشیپمنت یعنی چه؟

یعنی حمل به دفعات. به این معنی که کالای مورد بیمه طی چند پارتی از مبدا ء به مقصد مندرج در بیمه نامه حمل گردد

منظور از گواهی مبدأ چیست؟

گواهی مبدأ سندی است که نام کشور سازنده و مشخصات کالای خریداری شده را در بردارد. این سند در بیشتر موارد توسط اتاق های بازرگانی کشورها صادر می گردد و فروشنده در زمان حمل کالا آن را به بانک ارائه می دهد

بوژی (Bogie) چیست؟

نوعی تریلر دارای محورهای متناسب با میزان بار است و برای حمل بارهای بسیار سنگین بکار می‌رود که با توجه به وزن محموله تعداد محورها کم و یا زیاد خواهد شد

کشتی لش(Lash) چیست؟

نوعی کشتی است که تعدادی بارج و یا سایر شناورهای مشابه حاوی بار را بر روی عرشه کشتی خود حمل می نماید

منظور از اعتبار اسنادی(Letter Of Credit) چیست؟

قراردادی است که به موجب آن بانک گشایش کننده اعتبار متعهد می‌شود که به دستور و بحساب خریدار کالا پس از دریافت مدارک معین (اسناد حمل)، وجه کالا را به حساب بانک پرداخت کننده که نماینده فروشنده می باشد واریز نماید و به این ترتیب انجام مبادلات و معاملات بین المللی تسهیل می گردد. اعتبار اسنادی را به اختصار LC نیز می گویند

کشتی رو-رو ( RO-RO) چیست؟

نوعی کشتی که مجهز به سکوی مخصوص (Ramp) در قسمت پهلو یا جلو و عقب میباشد و وسایل نقلیه حامل بار و مسافر میتوانند مستقیماً با چرخ خود به آن وارد یا خارج شوند

منظور ازصورت بسته بندی چیست؟

سندی است که به طور مشروح مشخصات بسته بندی را نشان می دهد و مندرجات آن شامل نوع کالا، وزن خالص و ناخالص، محتویات هر بسته از نظر نوع تعداد و وزن می باشد

بارج چیست؟

دوبه یا بارج شناوری است که برای حمل و نقل حجم نسبتا زیادی از کالا یا مواد بر روی آب به کار می‌رود. از دوبه برای حمل اشیای بزرگ یا میزان زیادی از کالا استفاده می‌شود. بیشتر دوبه‌ها را در کانال‌ها و رودها به کار می‌برند. دوبه معمولاً موتور ندارد که در این صورت بارجهای بدون موتور توسط یدک کش کشیده میشوند

عدم تحویل کالا به چه حالتی اطلاق میشود؟

عدم تحویل کالا به حالتی اطلاق می شود که کل کالای بیمه شده یا یک قسمت از آن ( یک یا چند کارتن، بسته یا بندل) در مسیر حمل و نقل به دلایل نامعلومی مفقود شده و در مقصد مندرج در بیمه نامه به بیمه گذار تحویل نگردد

کشتی‌های ترمپ (tramp) به چه کشتی هایی گفته میشود

این کشتی‌ها در مسیر منظمی فعالیت نمی‌کنند و محموله را به هر نقطه‌ای که صاحب کالا بخواهد حمل می‌کنند

منظور از کالای متروکه چیست؟

کالاهایی است که مدت توقف قانونی آنها در اماکن گمرکی یا انبار اختصاصی پایان یافته و به‌ دلایل گوناگون از جمله بلاصاحب ماندن، بی‌استفاده ماندن و یا از رده خارج شدن ترخیص نشده باشد

منظور از طبقه بندی کشتی چیست؟

منظور از طبقه بندی، شرایطی است که کشتی های حامل کالا می بایـست دارا باشند. ایـــن شرایط معمولا توسط موسسات معتبر بین المللی که مورد قبول انستیتوی بیمه گران لندن می باشند کنتـرل می شود

گواهی بازرسی کالا در مبدأ چیست؟

سندی است که توسط شرکت بازرسی کننده در زمان حمل صادر می گردد. در گواهی بازرسی کالا اطلاعات مربوط به خریدار و فروشنده، شماره اعتبار اسنادی، نام گشایش کننده اعتبار، نام و نوع وسیله حمل، مبدأ و مقصد، شرح کالا، علامات و مشخصات بسته بندی، طریقه نمونه برداری و آزمایش، کیفیت و کمیت کالا، مکان و تاریخ بازرسی و ... درج می گردد

چه عواملی موجب افزایش نرخ حق بیمه می شود؟

- حمل کالا با موتورلنج ، بارج، دوبه ولندینگ
- حمل کالا با کشتی طبقه بندی نشده
- حمل کالا با کشتی چارتر
- حمل کالا باکشتی های خارجی بیش از 15 سال سن وکشتیهای ایرانی یا کشتیهای لاینر با بیش از25 سال سن
- خطر جنگ
- درصورت حمل باکشتیهای فله بر یا تانکری با بیش از 10 سال سن که وزن ناخالص آنها کمتراز50000 تن باشد

چه عواملی موجب تخفیف درنرخ حق بیمه باربری می شود؟

با انتقال مالکیت اموال بیمه شده،کلیه حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد بیمه به مالک جدید منتقل می شود البته مشروط بر اینکه بیمه گر با صدور-
عدم حمل با موتورلنج ، بارج،دوبه ولندینگ کرافت -
حمل کالا با کشتی طبقه بندی شده -
درصورتیکه مبدا حمل بیمه نامه حوزه خلیج فارس ودریای خزر باشد -
بیمه نامه های صادراتی - حمل کالا با کانتینر (تا بندر مقصد- تا مقصد نهایی)

مدارک مورد نیاز جهت ابطال بیمه نامه باربری وارداتی (درصورتی که بیمه نامه دارای بانک ذینفع باشد) چیست؟

به طور کلی جبران خسارت به گونه ای است که ساختمان بیمه شده در وضعیت قبل از خسارت قرار گیرد. چه ساختمان دارای ارزش معین بازاری مثل املاک - اصل کلیه نسخ بیمه نامه ، قبض رسید حق بیمه و الحاقیه های صادره - اصل درخواست بیمه گذار مبنی برابطال بیمه نامه - اصل نامه بانک ذینفع درخصوص عدم حمل محموله و ابطال اعتباراسنادی گشایش یافته

مدارک مورد نیاز جهت ابطال بیمه نامه باربری وارداتی (درصورتی که بیمه نامه فاقد بانک ذینفع باشد) چیست؟

بیمه پایه در قبض برق فقط شامل بیمه آتش سوزی میگردد که ناشی از اتصالی جریان برق و بدلیل نوسانات ناشی از جریان برق می شود که مسئول مستقیم- اصل کلیه نسخ بیمه نامه ، قبض رسید حق بیمه و الحاقیه های صادره - اصل درخواست بیمه گذار مبنی برابطال بیمه نامه - اصل نامه فروشنده درخصوص عدم حمل محموله با ذکرشماره وتاریخ پروفرما - تصویر ثبت سفارش ابطال شده (درصورت ابطال) و یا اصل ثبت سفارش (نسخه گمرک) جهت رویت (درصورت عدم ابطال ثبت سفارش )

مدارک مورد نیاز جهت صدور بیمه نامه باربری چیست؟

- تکمیل فرم پیشنهاد توسط بیمه گذار - تصویر پروفرما، اینویس یا فاکتور - تصویر ثبت سفارش نسخه مخصوص گمرک (جهت بیمه نامه های وارداتی ) - کپی اظهارنامه خروجی (جهت بیمه نامه صادراتی )

قرارداد بیمه ای شناور یا پوشش باز یا open cover چیست؟

قرارداد Open Cover نوعی قرارداد کلی بیمه برای حمل کالا در طول دوره اعلام شده بیمه‌نامه است که در آن ارزش مورد بیمه و همچنین شرایط حاکم بر هر مورد از حمل تغییر می‌کند. در این حالت بیمه‌گذار به محض انجام هر مورد حمل (و یا طبق قرارداد به صورت روزانه، هفتگی و یا ...) فهرست‌های حمل، مشخصات و ارزش آن را اعلام و بیمه‌گر متناسب با آن الحاقیه‌ای به قرارداد کلی اضافه می‌کند. یکی از محدودیتهایی که در روش بیمه نامه با شرایط عمومی وجود دارد، این است که بیمه گذار در ابتدای صدور بیمه نامه، صدرصد حق بیمه یا درصد بالایی از حق بیمه را پرداخت می نماید، در حالی که ممکن است حملهای نهایی در ماههای دیگر انجام گردد، لذا روش دیگری مطرح گردید بنام صدور بیمه نامه یا قرارداد به روش پوشش باز

آیا عمل نکردن به توصیه های ایمنی کارشناس بیمه، مانع از پرداخت خسارت از طرف شرکت بیمه می شود؟

توصیه های ایمنی باعث افزایش ایمنی محل مورد بیمه و کاهش ریسک و ضریب خسارت میگردد. درصورتیکه بیمه گذارتوصیه هارا انجام ندهد، درصورت وقوع حادثه درصورتیکه اثبات شود علت خسارت به دلیل عدم رعایت توصیه ها بوده است بیمه گرمطابق ماده ۲۷شرایط عمومی بیمه نامه های آتش سوزی میتواند ازپرداخت تمام یا قسمتی از خسارت به دلیل بی احتیاطی بیمه گذار خودداری نماید.

در بیمه حمل و نقل دریایی و طبق قانون بیمه کشور حداکثر خسارت باربری بر چه اساسی پرداخت می شود؟

این نوع خسارت با توجه به ارزش کالا در مقصد مورد محاسبه قرار می گیرد.

کالاهایی که با کشتی حمل شده و قرار است که در خشکی ادامه سفر دهد، چگونه باید بیمه شود تا در کل سفر تحت پوشش باشد؟

این نوع خسارت با توجه به ارزش کالا در مقصد مورد محاسبه قرار می گیرد. تا تحویل کالا به مالک یا خاتمه مدت قرارداد، هرکدام زودتر اتفاق بیفتد

بسته‌بندی کالای بیمه‌شده برای حمل چگونه باید باشد؟

بسته‌بندی کالا ممکن است به‌صورت کانتینر، پالت، صندوق، بشکه، کیسه، بندل یا فله باشد. برای مثال:
- چای در جعبه‌های مخصوص از نوع تحته سه‌لا با پوشش فویل آلومینومی در داخل جعبه برای جلوگیری از نفوذ رطوبت و عوامل دیگر بسته‌بندی می‌شود. ممکن است چندین جعبه در یک پالت قرار گیرند.
- کالاهای فرار نظیر تینر، آستون و غیره در چندین کارتن تشکیل یک پالت را می‌دهند.
- کالاهایی نظیر تیرآهن و الوار به ‌صورت بندل بر روی عرشه حمل می‌شود. کالاهایی که بر روی عرشه حمل می‌شوند به ‌موجب بیمه‌نامه عادی حمل و نقل تأمین بیمه‌ای ندارند.
- در درون بعضی از کالاها به ‌ویژه انواع الیاف از قبیل پنبه و پشم و کنف، گرما توسعه پیدا می‌کند و به‌علت رطوبت ممکن است به ‌حدی برسد که ایجاد آتش‌سوزی خود به ‌خود کند. آتش‌سوزی خود به ‌خود کالا تحت پوشش بیمه حمل و نقل دریایی نیست. زیرا علت آتش‌سوزی در این موارد عیب ذاتی است. ولی اگر آتش‌سوزی به کالاهای دیگر سرایت کند خسارت آتش‌سوزی کالاهای دیگر تأمین بیمه‌ای دارد.
باید توجه داشت که به‌موجب بیمه‌نامه حمل و نقل، خسارت‌های ناشی از کهنگی، پارگی، نشت‌کردن و شکستگی، تأخیر یا عیب‌ذاتی، یا خسارت‌ ناشی از طبیعت یک کالا پوشش بیمه‌ای ندارد مگر آن‌که خلاف آن در قرارداد بیمه توافق شده باشد.

اشتراک گذاری