لطفا منتظر بمانید....

ورود با حساب کاربری

عضویت در بیمه پارسیان امین

سوالات مربوط به بیمه بدنه اتومبیل

سوالات مربوط به بیمه بدنه اتومبیل

آیا بیمه بدنه قابل انتقال به خودرو جدید می‌باشد؟

خیر بیمه نامه قبلی فسخ میگردد و با برگشت حق بیمه ، بیمه نامه جدید صادر می‌گردد.

در بیمه نامه های اتومبیل، چه مدارکی برای دریافت خسارت بدنه با کروکی و بدون کروکی لازم است؟


اصل و تصویر بیمه نامه ثالث
اصل و تصویر گواهینامه رانندگی
کروکی پلیس یا گزارش مقاماتاصل و تصویربیمه نامه بدنه
اصل و تصویر کارت شناسایی خودرو

خسارت‌های مستثنا شده یا غیرقابل جبران در بیمه بدنه چه مواری می‌باشد؟

خسارت‌های زیر تحت پوشش این بیمه‌نامه نیست مگر اینکه در بیمه‌نامه یا الحاقیه آن به نحو دیگری توافق شده باشد.

خسارت های ناشی از سیل ، زلزله و آتشفشان
خسارت های وارده به علت حمل مواد منفجره ، سریع الاشتعال و یا اسیدی مگر انکه موضوع بیمه مخصوص آن باشد
خسارت ناشی از کشیدن میخ و سایر اشیاء روی بدنه خودرو و کاهش ارزش بیمه حتی اگر در اثر وقوع خطرات بیمه شده باشد
خسارت ناشی از سرقت لوازم و قطعات موضوع بیمه پس از وقوع حادثه پرداخت نمی‌شود
خسارت هایی که به علت استفاده از موضوع بیمه در مسابقه اتومبیل رانی یا آزمایش سرعت به آن وارد شود
خسارت های وارده بر اثر پاشیده شدن رنگ ، اسید و یا سایر مواد شیمیایی روی بدنه موضوع بیمه مگر آنکه ناشی از حوادث تحت پوشش بیمه باشد

اگر راننده دیگری در تصادف با اتومبیل من مقصر باشد، برای دریافت خسارت باید منتظر اقدام او بود؟

اگر بیمه نامه شما از نوع بدنه باشد، بدون توجه به شناخت مقصر، خسارت و هزینه های ایجاد شده، پرداخت می شود. در صورت مقصر بودن طرف مقابل شما نیز تلاش می شود که خسارت از بیمه نامه او باز پس گرفته شود.

اشتراک گذاری