لطفا منتظر بمانید....

ورود با حساب کاربری

عضویت در بیمه پارسیان امین

سوالات مربوط به بیمه شخص ثالث اتومبیل

سوالات مربوط به بیمه شخص ثالث اتومبیل

آیا بیمه نامه شخص ثالث را می‌توان به خودروی دیگری منتقل کرد؟

خیر، کلا بیمه‌نامه شخص ثالث منتقل نمی‌شود ولی تخفیفات بیمه‌نامه را می‌توان به خودروی جدید منتقل کرد.

آیا امکان انتقال تخفیف بیمه ثالث به خودروی جدید وجود دارد؟

در صورت انتقال قطعی مالكیت وسیله نقلیه، انتقال دهنده تا قبل از انقضای مدت اعتبار بیمه‌نامه می‌تواند تخفیف وسیله نقلیه منتقل شده را به وسیله نقلیه ازنوع مشابه متعلق به خود یا اقوام درجه اول خود منتقل کند. در واقع تخفیف مدت باقی مانده از وسیله نقلیه منتقل شده کسر شده و در وسیله نقلیه جایگزین اعمال میشود.

اگر بیمه نامه خودرو خود را گم کرده باشیم چطور می‌توانم بیمه نامه دیگری دریافت کنم؟

در صورت مفقود شدن بیمه نامه شخص ثالث ، بیمه نامه المثنی صادر نمیگردد و با دردست داشتن برگه مفقودی از کلانتری و مدارک شناسایی لازم به شعب بیمه ایران مراجعه کنید تا گواهی برای شما صادر گردد.

آیا برای دریافت المثنی بیمه شخص ثالث باید وجهی پرداخت شود؟

خیر. در صورت مفقود شدن بیمه‌نامه شخص ثالث می توان به صورت رایگان رونوشت و گواهی المثنی دریافت کرد. بر اساس قانون، دریافت هر‌گونه وجهی برای ارائه المثنی بیمه‌نامه یا گواهی برای بیمه‌نامه‌های مفقودی (المثنی) توسط شركت‌های بیمه ممنوع است

در بیمه نامه ثالث، در صورت بروز وقفه‌ای یکساله و یا بیشتر در تمدید بیمه نامه شرایط به چه صورت می‌باشد؟

هر مدت زمانی که درتمدید بیمه نامه وقفه بیفتد بیمه نامه صادر میشود و سوابق بیمه آن نیز منتقل می شود ولی جریمه دیرکرد را باید پرداخت کنید.

شرایط پرداخت خسارت های ثالث بدون کروکی به چه صورت می‌باشد؟


حضور همزمان دو خودرو
به همراه داشتن مدارک لازم : کارت خودرو ، بیمه نامه ثالث و گواهینامه معتبر
عدم تعمیر خودرو های مقصر و زیان دیده تا قبل از بازدید توسط کارشناس خسارت شرکت بیمه
داشتن بیمه نامه معتبر در زمان حادثه برای هر دو خودرو

در بیمه شخص ثالث به چه کسانی شخص ثالث گفته می‌شود؟

به هرکس و یا کسانی که به دلیل وسیله نقلیه (شخص مقصر) دچار زیان مالی و یا بدنی شوند به جز خود راننده مقصر حادثه شخص ثالث گفته می‌شوند

آیا تمام سرنشینان خودرو اشخاص ثالث می‌باشند؟

بلی - به غیر از خود راننده تمامی سرنشینان خودرو اشخاص ثالث به حساب می‌آیند، به طور مثال اگر راننده‌ای بر اثر حادثه با درخت و یا دیوار تصادف کرده و سرنشینان دچار خسارت بدنی شوند، از بیمه شخص ثالث خودرو تمامی زیان این سرنشینان اعم از هزینه های درمانی و دیه جبران خواهد شد. طبق قوانین جدید بیمه راننده خودرو هم اجباری بوده و درصورت فوت یا نقص عضو راننده مقصر حادثه، دیه به خانواده وی تعلق خواهد گرفت.

بیمه سرنشین چیست ؟

طبق قانون بیمه شخص ثالث افرادی مثل بیمه‌گذار/ مالک اتومبیل/ راننده وسیله تقلیه مقصر حادثه اگر سرنشین وسیله نقلیه مذکور باشند شخص ثالث به حساب نمی‌آیند

چرا باید بیمه شخص ثالث داشته باشیم‌؟

در صورتی که شما در حین رانندگی توسط اتومبیل و یا موتور سیکلت بر اثر حادثه خسارتی وارد کنید و در آن حادثه مقصر شناخته شوید، طبق قانون مسئول جبران این خسارت به زیان‌دیدگان می‌باشید. این خسارت ممکن است خسارت مالی و یا خسارت بدنی باشد. بیمه شخص ثالث در حقیقت یک بیمه مسئولیت می‌باشد (بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی ) اما در گروه بیمه‌های اتومبیل قرار دارد

حآیا می‌توان بنا به درخواست خود بیمه‌گذار در بیمه شخص ثالث، سرنشین را حذف کرد؟

خیر، چنین چیزی طبق قانون جدید بیمه‌نامه شخص ثالث امکان پذیر نمی‌باشد

آیا دیه زن و مرد، مسلمان و غیر مسلمان برابر است؟

بلی طبق قوانین جدید بیمه شخص ثالث یکی است

آیا نرخ بیمه شخص ثالث در تمام شرکت های بیمه یکسان است

نرخ بیمه نامه خودرو شامل شخص ثالث و سرنشین برای کلیه شرکت های بیمه در سراسر ایران یکسان و تابع بخشنامه سازمان بیمه مرکزی می باشد

احوادث ناشی از انفجار کپسول گاز(CNG) برای خودروهای تک سوز، که بیمه ثالث شده اند چگونه ارزیابی می‌شود؟

در صورت عدم صحت اطلاعات بیمه‌نامه در صورت بروز حادثه بیمه‌گذار به مشکل خواهد

تکلیف جریمه‌های گرفته شده از مشتری به دلیل تاخیر در تمدید بیمه‌نامه ثالث چه می‌شود ودر واقع به چه حسابی منظور می‌شود؟

به حساب صندوق تامین خسارت‌های بدنی منظور می‌شود

در صورتی که ماشینی چند سال بیمه شخص ثالث نداشته باشد و فروخته شود و مالک جدید بخواهد ماشین را بیمه کند آیاجریمه ها بخشیده می‌شود؟

خیر

اگر شخصی نامه از راهنمایی ورانندگی یا شهرداری داشته باشد مبنی بر توقیف خودروی وی در زمان اتمام بیمه‌نامه ثالث آیا جریمه تاخیر و دیرکرد وی قابل بخشودگی است؟

بله

بیمه‌نامه ثالث سه ماهه چه تفاوتی در جریمه‌ها و تخفیفات و تعهدات مالی و جانی و شرایط صدور با بیمه یکساله دارد؟ برای خودرویی که بیمه‌نامه ندارد می‌توان بیمه‌نامه ثالث سه ماهه صادر کرد؟

از نظر شرایط عمومی و پوشش‌ها تفاوتی با بیمه یک ساله ندارد. برای صدور بیمه کوتاه مدت خودرو حداقل باید یک سال دارای عدم خسارت باشد

بیمه‌شده در بیمه حوادث سرنشین چگونه تعیین می‌شود؟

بیمه‌شده در بیمه حوادث سرنشین بر حسب سمت تعیین می‌شود. مثلا راننده اتوبوس، کمک راننده اتوبوس، راننده کامیون، سرنشینان اتومبیل سواری شخصی و خطرهای بیمه‌شده و خطرهای خارج از تعهد بیمه‌گر در بیمه حوادث سرنشین کدامند در بیمه حوادث سرنشین، کلیه حوادث مشمول بیمه نیست بلکه بیمه‌گر متعهد پرداخت غرامت ناشی از حوادث معینی است که در شرایط عمومی بیمه‌نامه ذکر شده است که می‌گوید: "حادثه یا حوادث موضوع این بیمه‌نامه شامل آتش‌سوزی یا انفجار یا تصادف، واژگون شدن، منحرف شدن یا سقوط وسیله نقلیه بیمه‌شده است که موجب جراحت یا صدمه بدنی قابل تشخیص پزشک شود". بنابراین، بیمه‌گر در صورتی غرامت می‌پردازد که اتومبیل بیمه‌شده دچار یکی از حوادث مندرج در بیمه‌نامه شود و سرنشین بیمه‌شده صدمه بدنی ببیند یا جان خود را از دست بدهد. در سایر موارد بیمه‌گر تعهدی نخواهد داشت. برای مثال، اگر مسافری به‌طور اتفاقی سرش به‌جایی بخورد و صدمه ببیند یا وسیله ای پرت شود و صدمه‌ای به مسافر بزند بیمه‌گر تعهدی در جبران این قبیل غرامت‌ها ندارد.
خطرهای استثنا شده در بیمه حوادث سرنشین عبارتند از:
الف‌ـ حوادث قهری (سیل، زلزله، طوفان)

ب‌ـ جنگ، انقلاب، شورش، اعتصاب، راهزنی
پ‌ـ به‌کاربردن وسیله نقلیه در مسابقات شرط‌بندی، آزمایش فنی رانندگی
ت‌ـ تابش‌های هسته‌ای و رادیواکتیو
ث‌ـ سوخت‌گیری‌ اتومبیل

حداقل تعهد اجباری در بیمه نامه شخص ثالث چه میزان است؟

بیمه شخص ثالث وسیله نقلیه باید بتواند در هر زمان در بخش “خسارت بدنی” حداقل، دیه یک فرد مسلمان در ماههای حرام و در بخش “خسارت مالی” حداقل، معادل دو و نیم درصد تعهدات بدنی را جبران نماید.

آیا حق بیمه شخص ثالث مطابق با قیمت خودرو تغییر می کند؟

خیر حق بیمه در “بیمه اجباری شخص ثالث” متناسب با نسبت ریسک خسارت جانی و خسارت مالی منتقل شده به شرکت بیمه تغییر می کند. این ریسک در مورد وسایل نقلیه با عمر بالا و رانندگانی که بیشتر تخلف کنند و بنابراین، خود و دیگران را بیشتر در معرض خطر قرار می دهند افزایش می یابد. اما در “بیمه بدنه وسیله نقلیه” که بیمه ای اختیاری است، حق بیمه متناسب با قیمت خودرو تغییر می کند.

نداشتن بیمه شخص ثالث برای دارنده وسیله نقلیه چه مشکلاتی ایجاد می کند؟

نداشتن بیمه نامه برای وسیله نقلیه، خلاف قانون است و تبعات زیر را به دنبال خواهد داشت:
-
در صورت وقوع حادثه رانندگی، هیچ شرکت بیمه ای خسارت را پرداخت نمی کند - هر موقع که بخواهد بیمه شخص ثالث بخرد، باید علاوه بر حق بیمه جدید، حق بیمه روزهایی را هم که وسیله نقلیه او بیمه نداشته (تا حداکثر یک سال) را بپردازد.

وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه شخص ثالث از چه خدماتی محروم می شوند؟

ارائه هر گونه خدمات به دارندگان وسایل نقلیه موتوری فاقد بیمه نامه شخص ثالث توسط راهنمایی و رانندگی، دفاتر اسناد رسمی، سازمان ها و نهادهای مرتبط با حمل و نقل ممنوع است و ثبت معامله این وسایل نقلیه امکانپذیر نیست.

در صورت دریافت خسارت از شرکت بیمه، بیمه نامه سال بعد به چه شکل تمدید می شود؟

در این صورت کلیه تخفیفات متعلقه، حذف شده و اگر خسارت بدنی داشته باشد، جریمه نیز دریافت می شود.

آیا در بیمه نامه شخص ثالث هزینه های درمانی نیز پرداخت می شود؟

بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مکلف است “مصدومان ناشی از حوادث رانندگی را بدون دریافت وجه پذیرش نماید”. هر نوع عکسبرداری، عمل جراحی و وسایلی هم که از داروخانه بیمارستان قابلیت تهیه داشته باشد باید به صورت رایگان در اختیار مصدومان حادثه قرار بگیرد. فرد مقصر هم هیچ تعهدی به بیمارستان ندارد و بیمارستان با وزارتخانه و آنها هم با بیمه مرکزی طرف حساب هستند. برای این منظور، شرکتهای بیمه از محل بیمه نامه شخص ثالث، ۱۰ درصد عوارض به وزارت بهداشت می پردازند. (به عبارت دیگر، ۱۰ درصد از تمامی حق بیمه های ثالث که مردم به شرکتهای بیمه می پردازند، مستقیماً به حساب وزارت بهداشت واریز می شود. همینطور درصدی نیز به حساب پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا واریز می گردد)

آیا می توان از بیمه نامه شخص ثالث به عنوان وثیقه در دادگاه استفاده کرد؟

در صورتیکه راننده مسبب حادثه، بیمه نامه معتبر داشته و باعث خسارت بدنی به شخص ثالث شود، مراجع قضایی ودادگاه ها آن را به عنوان وثیقه می پذیرند.

آیا پرداخت خسارت جانی نیازمند رأی دادگاه است؟

در حوادث رانندگی منجر به صدمات بدنی غیر از فوت، بیمه گر موظف است پس از دریافت گزارش پلیس، بلافاصله حداقل ۵۰ درصد از دیه تقریبی را به زیان دیده پرداخت کند و باقی مانده آن را پس از معین شدن میزان قطعی دیه بپردازد. در حوادث رانندگی منجر به فوت، شرکت های بیمه می توانند در صورت توافق با راننده مسبب حادثه و ورثه متوفی، بدون نیاز به رأی مراجع قضائی، دیه و دیگر خسارت های بدنی وارده را پرداخت نمایند.

آیا بیمه لنج اجباری است؟

کلیه وسایل دارای موتور محرکه در سراسر کشور (اعم از هوایی، دریایی و زمینی) قانونا باید بیمه شخص ثالث داشته باشند

اشتراک گذاری