لطفا منتظر بمانید....

ورود با حساب کاربری

عضویت در بیمه پارسیان امین

سوالات مربوط به بیمه مسئولیت

سوالات مربوط به بیمه مسئولیت

در بیمه‌نامه مسئولیت آسانسور می‌توان تعهدات در طول مدت را بیشتر از ظرفیت آسانسور خریداری نمود؟

خیر تا سقف ظرفیت آسانسور امکان پذیر می‌باشد.

چه عواملی موجب اعمال تخفیف در بیمه مسئولیت مدیران و ناجیان استخر می‌شود؟

وجود پروژکتور در کف استخر، داشتن سیستم تصفیه شنی، رنگ آمیزی سالیانه استخر، داشتن سرامیک آجدار در محوطه اطراف استخر، مجهز بودن به کپسول اکسیژن واتاق کمکهای اولیه، هریک موجب لحاظ نمودن درصدی تخفیف در حق بیمه می‌گردد

اگر یک کارگاه بیمه مسئولیت داشته باشد و یک کارگر روی اتومبیلی فاقد بیمه نامه ثالث متعلق به آن کارگاه آسیب ببیند آیا از طریق بیمه مسئولیت دیه یاهزینه پزشکی به آن کارگرتعلق میگیرد یا خیر؟

حوادث وارد به کارکنان ناشی از ماشین آلات پیمانکاری مستقر در محیط کار بااخذ پوشش کلوز 004 (حوادث ناشی از وسایل نقلیه موتوری) قابل پرداخت می باشد.

آیا در بیمه مسئولیت مدیران مهد‌کودک، کارکنان مهد را هم می‌توان بیمه نمود ؟

در زمان پایان بیمه، بیمه شده می تواند با درخواست کتبی از بیمه گر به جای دریافت مبلغ سرمایه حساب اندوخته بیمه خویش به صورت یکجا، آن رابله، کارکنان مهدکودک نیز می‌توانند با پرداخت حق بیمه اضافی تحت پوشش بیمه مسئولیت مدیران مهدکودک‌ها قرار گیرند ولی بهتر است از بیمه‌نامه جداگانه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان استفاده شود

در بیمه مسئولیت حرفه‌ای مهندسین در صورت اخذ پوشش بیمه‌ای برای هر سه رشته نظارت، طراحی و محاسبه(بشرط داشتن مجوز مربوطه) توسط یک مهندس، مبلغ حق بیمه چگونه محاسبه می‌گردد؟

در صورت عدم تمایل بیمه گذار به ادامه قرارداد قبل از پایان قرارداد بیمه ای ، حداقل مبلغ قابل پرداخت معادل مبلغ ذکر شده در جدول بیمه نامهابتدا حق بیمه هر رشته محاسبه و با یکدیگر جمع می‌گردد، سپس به مجموع حق بیمه مبلغ 40% تخفیف تعلق می‌گیرد. همچنین اگر مهندسی متقاضی پوشش دو رشته باشد از 15%تخفیف برروی مجموع حق بیمه دو رشته بهره مند می‌گردد.

بیمه مسئولیت کالا چه خسارتهایی را جبران می نماید؟

پوشش این بیمه جبران خساراتی است که ناشی از مصرف، استفاده و یا حمل ونقل کالا از محل بیمه گذار به سایر نقاط می باشد. متداولترین تأمین این بیمه نامه، جرح و صدمه بدنی است، و خسارات مادی در صورتی پوشش دارد که بیمه گذار متقاضی باشد. بیمه مسئولیت کالا خساراتی را که ناشی از اشتباه در تولید، عدم مرغوبیت کالا، وجود مواد خارجی، نصب برچسب اشتباه، جابجائی، بسته بندی و تحویل باشد جبران می نماید.

اگر كارگري در خارج از كارگاه دچار تصادف شود طبق كدام كلوز بيمه مسئوليت كارفرما در مقابل كارگربه او خسارت پرداخت مي گردد؟

با توجه به كلوزهای ماموريت هاي خارج از محل كار و اماكن وابسته خسارت قابل جبران خواهد بود

در زماني كه كارفرما كاركنان خود را بيمه تامين اجتماعي نموده است چه نيازي به خريد بيمه مسئوليت دارد؟

تامين اجتماعي صرفا پوشش دهنده هزينه هاي درماني و از كارافتادگي و همچنين در صورت فوت بيمه شده، پرداخت مستمري به خانواده مي باشد و هيچ تعهدي در زمينه ديه و نقص عضو كاركنان تحت امر ندارد و اين امر جز تعهدات و مسئوليت كارفرما است

آیا کارگری که در یک پروژه ساختمانی فعالیت میکند و دچار سانحه شود، با تحت پوشش نبودن وی در تامین اجتماعی میتواند از کار افتادگی از کارفرما بگیرد ، و در صورت اینکه کارفرما دارای کلوز "مطالبات تامین اجتماعی تا سقف معین" باشد به چه صورت میتواند استفاده کند که متضرر نشود ؟

در صورتی که کارفرما فاقد پوشش تامین اجتماعی باشد نمی تواند از این کلوز استفاده نماید.

برای دریافت بیمه مسئولیت مجموعه های ورزشی چه پارامترهایی در نظرگرفته می شود

انواع رشته های ورزشی/ جنسیت ورزشکاران/ متراژ مجموعه ورزشی/ حداکثر و حداقل نفرات/ شیفت و یا سانس فعالیت روزانه

در بیمه نامه مسئولیت حرفه ای مدیران و ناجیان استخرها، آیا اتباع بیگانه فاقد مجوز در صورت حادثه می توانند از این بیمه نامه غرامت دریافت نمایند؟

بله بیمه نامه جهت اشخاص ثالث شرایطی ندارد

در بیمه مسئولیت کارفرما، در صورت اشتباه و اهمال غیر عمدی کارکنان در محدوده مکانی تحت پوشش، آیا مسئولیت به گردن کارفرما هست؟

کلیه حوادث در چهارچوب محدوده جغرافیایی محل مورد بیمه درصورت سهل انگاری تحت پوشش می باشد

اگر کارگر بیمه گزار بر اثر آلودگی محیط کاردر حین انجام وظیفه نفسش تنگ شود و سپس سکته کند و بمیرد شامل پرداخت خسارت دیه میشود یاخیر؟

خیر

اگر کارگر بیمه گزار مقصر حادثه باشد ولی غیر عمد، آیا شامل پوشش بیمه ای و دریافت خسارت میگردد؟ مثلا درحین کار خودش پایش بجایی گیر کند و بیفتد و پایش بشکند

بله، با توجه به اینکه بیمه نامه بر اساس نظریه خطر شکل گرفته است.

بیمه مسئولیت حرفه‌ای داروخانه‌ها و دراگ استورها چیست؟

این بیمه‌نامه دو نوع مسئولیت را پوشش می‌دهد: مسئولیت کالا و مسئولیت حرفه‌ای مسئولان داروخانه‌ها در ارائه خدمات داروئی.
بیمه‌گر، خسارت و زیان‌های ناشی از اشتباه و تقصیر بیمه‌گذار یا کارکنان وی در موارد زیر را جبران میکند.
الف - ارائه انواع ترکیبات دارویی، مواد غذائی و نوشابه‌ها، پروتز، ابزار و لوازم پزشکی و کلاً هر نوع کالایی که عرفاً در داروخانه‌ها و دراگ
استورها نگهداری و به‌فروش می‌رسد و ممکن است موجب جرح بدنی و فوت اشخاص ثالث شوند
ب - صدمه و زیان ناشی از برچسب غلط یا تحویل اشتباه دارو
ج - اشتباه نسخه‌پیچ در ترکیب اشتباه مواد شیمیائی مشابه

منظور از كلوزهای بیمه ای در بیمه مسئولیت چیست؟

منظور همان پوشش های مكمل بیمه نامه می باشد. به عنوان مثال در بیمه نامه مسئولیت كارفرما، پوشش های اصلی شامل غرامت فوت و نقص عضو و هزینه پزشكی می باشد اما خریداری پوشش های اصلی به تنهایی تمام موارد موردنظر كارفرما را پوشش نمی‌دهد. لذا در صورت درخواست بیمه گذار كلوزهای اضافی نیز با دریافت حق بیمه اضافی تحت پوشش قرار می‌گیرند.

چگونه می توان در بیمه مسئولیت پرداخت دیه توسط شرکت بیمه را یوم الادا کرد و شرکت بیمه موظف باشد دیه را بر اساس تاریخ روز پرداخت کند نه بر اساس تعهد مندرج در بیمه نامه؟

در بیمه های مسئولیت، بیمه گر متعهد میگردد در صورت تحقق خطرات مشمول بیمه نامه، حسب مورد غرامت فوت، نقص عضو یا هزینه های پزشکی مربوطه را حداکثر تا سقف مندرج در شرایط خصوصی بیمه نامه و پس از اثبات مسئولیت بپردازد. بنابراین خسارات بدنی بیمه های مذکور با عنوان غرامت پوشش داده می شود و نه دیه، هرچند سقف غرامت تابعی از مبلغ دیه در زمان عقد بیمه است. در عین حال برای جبران خسارات خارج از سقف تعهدات ناشی از افزایش مبلغ دیه و اطاله دادرسی (دیه یوم الادا)، شرکتهای بیمه مبادرت به ارائه پوشش بیمه اضافی افزایش نرخ دیه می نمایند که در صورت ابتیاع آن، مابه التفاوت سقف تعهدات با دیه یوم الادا نیز توسط بیمه گر پرداخت خواهدشد.

آیا بیمه مسئولیت مدنی شامل خود كارفرما میشود؟

در صورت خریداری پوشش مسئولیت بیمه گزار فقط هزینه های پزشکی شامل حال شخص خواهد شد و مواردی همچون دیه و ارش تعلق نمی گیرد.

آیا در مسئولیت کارفرما برای مشاغل خدماتی جهت نیلینگ ساختمانها (بمنظر تقویت سازه های موجود) حتما باید لیست کامل کارگران قید شود(با نام باشند)؟

در بیمه های مسئولیت یا باید لیست کارگران با نام باشد یا محل فعالیت مشخص باشد مانند بیمه مسئولیت مقاطعه کاران. این افراد بدلیل اینکه ممکن است هر روز تعدادی کارگر جدید استخدام کنند پس عملا مقدور نیست هر روز اسم کارگرها را اعلام کنند در عوض هر چند وقت یک بار که پروژه ای به اتمام میرسد و پروه ای جدید را شروع میکنند مشخصات مکان جدید را باید به اطلاع شرکت بیمه برساند.

آیا کارکنان خارجی نیز می توانند از خدمات بیمه های مسئولیت استفاده کنند؟

بیمه شخص ثالث وسیله نقلیه باید بتواند در هر زمان در بخش “خسارت بدنی” حداقل، دیه یک فرد مسلمان در ماههای حرام و در بخش “خسارت مالی” حداقل، معادل دو و نیم درصد تعهدات بدنی را جبران نماید.

مطابق مفاد قانون کار، اتباع خارجی در صورت دارا بودن مجوز اقامت و حق کارمجاز به فعالیت در کشور می باشند که در صورت دارا بودن این شرایط امکان ارائه خدمات بیمه ای به ایشان فراهم میباشد .

خیر حق بیمه در “بیمه اجباری شخص ثالث” متناسب با نسبت ریسک خسارت جانی و خسارت مالی منتقل شده به شرکت بیمه تغییر می کند. این ریسک در مورد وسایل نقلیه با عمر بالا و رانندگانی که بیشتر تخلف کنند و بنابراین، خود و دیگران را بیشتر در معرض خطر قرار می دهند افزایش می یابد. اما در “بیمه بدنه وسیله نقلیه” که بیمه ای اختیاری است، حق بیمه متناسب با قیمت خودرو تغییر می کند.

چه تفاوتی بین بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان با بیمه حوادث وجود دارد؟

بیمه مسئولیت بیمه ای هست که شخص مسئولیتی که در اجتماع یا در مقابل افراد تحت امرش دارد را به شرکت بیمه انتقال میدهد. یعنی مثلا اگر کارگر شما حین کار برایش حادثه ای پیش بیاید شما مسئولیت دارید (جدا از درصد تقصیر خود کارگر) و در صورت شکایت از شما، باید دیه به او پرداخت شود که با خرید بیمه مسئولیت، شرکت بیمه این کار رو انجام میدهد اما در بیمه حوادث دیه پرداخت نمیشود و تنها سرمایه ای مشخص درازای فوت یا نقص عضو یا هزینه های پزشکی تا مبلغ مشخصی پرداخت میشود.

چرا به شخص بیمه گذار خسارت پرداخت نمی شود؟

در بیمه نامه مسئولیت، در واقع خسارات ناشی از مسئولیت بیمه گذار بیمه شده است. بنابراین خسارت وارد به خودش قابل پرداخت نیست. مثل بیمه شخص ثالث که خسارات وارده به راننده مقصر حادثه پرداخت نمیشود.

آیا در بیمه ی مسئولیت مدنی مدیران بیمارستانها و مراکز درمانی، خسارتهای مالی وارد شده به مراجعین نیز تحت پوشش قرار میگیرد؟

در این بیمه نامه، مسئولیت مدنی مسئول فنی بیمارستان در مقابل بیماران و اشخاص ثالث بیمه میگردد. یعنی اگر در جریان کار مسئول فنی بیمارستان ، حادثه ای رخ دهد که منجر به خسارت جسمانی به بیماران و اشخاص ثالث گردد و بیمه گذار قانونا مسئول جبران خسارت باشد، خسارت از طریق این بیمه نامه جبران میگردد. این بیمه نامه فقط خسارتهای بدنی را پوشش میدهد و خسارتهای مالی به هر نوعی که باشد پوشش نخواهد داشت.

آیا بیمه مسئولیت و آتش سوزی ارزش افزوده دارد؟

بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مکلف است “مصدومان ناشی از حوادث رانندگی را بدون دریافت وجه پذیرشکلیه بیمه نامه های ارائه شده در ایران به جز بیمه نامه های عمر و اندوخته ساز مشمول مالیات شده و به آنها عوارض شهرداری و مالیات بر ارزش افزوده تعلق میگیرد.

خسارت های غیر قابل جبران در بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای پزشكان و پیراپزشكان كدامند؟

-
عدم النفع -
عمد بیمه گذار -
جرایم و جزای نقدی - انجام معالجه، مداوا و یا اعمال جراحی كه به تشخیص مراجع ذیصلاح خارج از تخصص بیمه گذار باشد.
- بیمه گذار به دلیل استفاده از مسكرات و استعمال مواد مخدر یا داروی خواب آور، تمركز و هوشیاری لازم را برای مداوای زیان دیده نداشته باشد و باعث صدمه جسمی و یا روانی شود.
- انجام امور پزشكی و درمانی كه به تشخیص مراجع ذیصلاح خلاف قوانین و مقررات جاری باشد.
- هر نوع خسارتی كه منشاء آن تشعشعات یونیزه كننده یا رادیواكتیو و انرژی هسته ای باشد مگر آنكه استفاده از آنها برای معالجه بیمار ضروری باشد.

تفاوت بیمه مسئولیت بانام و بی نام چیست؟

در حوادث رانندگی منجر به صدمات بدنی غیر از فوت، بیمه گر موظف است پس از دریافت گزارش پلیس، بلافاصله حداقل ۵۰ درصد از دیه تقریبی را به زیانیكی از تفاوت های عمده بیمه مسئولیت با نام و بی نام در این میباشد كه در بیمه مسئولیت با نام، دقیقا نام افراد بیمه شده در بیمه نامه مسئولیت قید شده و فقط در صورت بروز حادثه برای همین افراد خسارت پرداخت میشود. اما در بی نام، كارفرما لیستی از كاركنان خود را ارائه داده و درخواست مینماید مثلا از بین بیست نفر پرسنل به میزان چهار نفر بی نام پوشش دریافت كند و تحت شرایط بیمه نامه تا تعداد چهار نفر در مدت بیمه نامه میتواند خسارت دریافت كند حال این چهار نفر هركدام از پرسنل میتوانند باشند. حق بیمه مسئولیت بی نام گرانتر از بانام میباشد.

در بیمه مسئولیت کارفرما، در صورت اشتباه و اهمال غیر عمدی کارکنان در محدوده مکانی تحت پوشش، آیا مسئولیت به گردن کارفرما است؟

در بیمه نامه مسئولیت، بیمه گر فقط مسئولیت کارفرما را بیمه نموده و در قبال خساراتی که مسئولیت آن بعهده افرادی دیگر ولو کارکنان باشد را پوشش نمیدهد. اما در صورت خریداری پوشش مربوط به پوشش اضافی غرامت جانی ناشی از حوادث حین كار که به دلیل قصور و اشتباه و یا اهمال غیرعمدی توسط کارکنان بیمه گذار در محدوده عملیات ساختمانی بوجود می آید، این خسارات قابل بیمه کردن هستند و دیگر کارفرما نگران موارد پیش آمده نخواهد بود. مثال: گاهی اوقات کارگری با سهل انگاری خود موجب آسیب دیدگی کارگر دیگر میشود ،با وجود سهل انگاری کار گر، در مواردی بازرس اداره کار ،کارفرما را مسئول حادثه میشناسد و در موارد دیگر، بخشی از خسارت به عهده کارگر مقصر و بخشی به عهده کارفرماست. نتیجه آنکه چون شرکت بیمه مسئولیت کارفرما را پوشش داده ، میتواند خسارت فوق را از شمول تعهدات خود خارج نماید. بنابر این در صورت خریداری این پوشش، موارد گفته شده تحت پوشش خواهد بود.

اشتراک گذاری