لطفا منتظر بمانید....

ورود با حساب کاربری

عضویت در بیمه پارسیان امین

سوالات مربوط به بیمه مهندسی

سوالات مربوط به بیمه مهندسی

بیمه تمام خطر پیمانکاری چه مواردی را تحت پوشش قرار میدهد؟ استثنائات آن چیست؟

این نوع بیمه متداولترین رشته بیمه مهندسی می باشد که به موجب آن کلیه خساراتی که در تمام طول زمان احداث پروژه ممکن است به موضوع پروژه ، ماشین آلات و تجهیزات در پروژه وارد آید و یا صدمات جانی و مالی وارده به اشخاص ثالث را تا حد معین تحت پوشش قرار می دهد . مدت بیمه نامه های مهندسی معمولا شامل مدت اجرای پروژه از مرحله تجهیز کارگاه تا اتمام کلیه عملیات اجرایی پروژه و نیز مدت دوره نگهداری می باشد. برخی از خطرات تحت پوشش عبارتند از: آتش سوزی،صاعقه، انفجار،سیل، طغیان آب، انواع طوفان، زلزله، نشست، لغزش و رانش زمین، دزدی، طراحی غلط، اجرا یا کیفیت نازل، فقدان مهارت، غفلت اعمال ناشی از سوء نیت یا خطاهای اشخاص که باعث بروز خسارت در انواع سازه‌ها می‌شوند. علاوه بر پوششهای فوق، هزینه برداشت ضایعات و خسارتهای جانی و مالی در برابر اشخاص ثالث نیز قابلیت بیمه شدن دارند برخی از استثنائات عبارتند از: خطر جنگ و تشعشعات هسته ای، ریسک های سیاسی ، خسارتهای عمدی و طراحی های غلط.

برای پوشش بیمه ای جاده در دست احداث، خرید چه نوع بیمه نامه ای توصیه می شود

چون جاده در حال احداث است، باید از بیمه تمام خطر مهندسی استفاده نمود. بطور کلی کلیه پروژه های بخش ساختمان مانند راهسازی، ساختمان کارخانجات، سیلوها، خطوط و ایستگاه راه آهن، باند و ترمینال فرودگاهها، ساختمانهای مسکونی، اداری، تجاری، پزشکی، آموزشی، ورزشی، انواع موج شکن ها، آب شکن در داخل دریا، پلها، سدها، تونلها، سیستمهای آبیاری و زهکشی و خطوط انتقال آب، کانالها، بندرگاهها و ... تحت پوشش این بیمه نامه قرار می گیرند.

طول مدت بیمه نصب ماشین آلات و تجهیزات در بیمه نامه تمام خطر نصب، به چه صورت است؟

حوادث وارد به کارکنان ناشی از ماشین آلات پیمانکاری مستقر در محیط کار بااخذ پوشش کلوز 004 (حوادث ناشی از وسایل نقلیه موتوری) قابل پرداخت میمدت بیمه عبارت است از کل دوره نصب و راه اندازی، که از تاریخ ورود ماشین آلات به محل مورد نصب شروع شده و شامل دوره های انبارداری، نصب، آزمایش و راه اندازی و نگهداری میباشد. در واقع از زمان ورود ماشین آلات به محل مورد نصب آغاز و پس از پایان راه اندازی و تحویل کار موضوع قرارداد به کارفرما پایان می پذیرد.

خطرهایی که در بیمه تمام خطر نصب تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرند کدامند؟

بیمه تمام خطر نصب تأمین بیمه‌ وسیعی در اختیار بیمه‌گذار قرار می‌دهد و تقریباً هرگونه خسارت ناگهانی و پیش‌بینی نشده را جبران می‌کند؛ مگر مواردی که مشخصاً استثنا شده‌اند. خطرهای تحت پوشش در بیمه تمام خطر نصب عبارتند از: آتش‌سوزی، انفجار و صاعقه؛ سیل، طغیان آب؛ طوفان؛ زمین لرزه؛ سرقت با شکست حرز؛ خطا در نصب؛ غفلت، فقدان مهارت و تجربه، اعمال ناشی از سوء نیت؛ اتصال کوتاه، تشکیل قوس؛ فشار اضافی، از هم گسیختگی ناشی از نیروی گریز از مرکز؛ و زیان ناشی از فروریختگی، جا‌به‌جا کردن اشیای مورد نصب.

آیا اگر تأمین مالی طرح و نصب توسط یک بانک یا مؤسسه اعتباری انجام یافته باشد، این مؤسسات می توانند مجری نصب را به تهیه بیمه نامه تمام خطر نصب وادار سازند؟

در صورتی که یکی از شرایط دریافت تأمین مالی توسط بانک، وجود بیمه نامه مذکور باشد، آنگاه می توان مجری را به دریافت بیمه نامه ملزم کرد.

مبنای محاسبه حق بیمه در بیمه عدم النفع چیست؟

مبنا سود ناخالصی است که کارفرما در پی این مشکل از دست می دهد.

مدت پرداخت خسارت در بیمه عدم النفع از چه زمانی محاسبه می شود

محاسبه تعداد روزها برای پرداخت خسارت، از همان روزی است که ماشین دچار مشکل و شکستگی شده است.

آیا بیمه نامه آتش سوزی با بیمه نامه ریسکهای ساختمان های تکمیل شده یکی است

تامين اجتماعي صرفا پوشش دهنده هزينه هاي درماني و از كارافتادگي و همچنين در صورت فوت بيمه شده، پرداخت مستمري به خانواده مي باشد و هيچخیر. زیرا خطرهای قابل بیمه شدن در مورد ساختمانهای تکمیل شده، وسیع تر از آتش سوزی است. مثلاً خطرهای طبیعی ناشی از وضعیت جغرافیایی محل در بیمه نامه های ریسک تکمیل شده ساختمانی مورد پوشش میباشند اما در بیمه آتش سوزی این ریسکها به صورت خطر اضافی بیمه می شوند و در واقع جزء اصلی بیمه نامه نیستند.

اشتراک گذاری